Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentkravet: Gir regjeringen oppskriften for satsning på studenter

02.12.2014

Studentkravet: Gir regjeringen oppskriften for satsning på studenter

Landsstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtok i helgen at studentenes krav til statsbudsjettet for 2016 er at det må bygges 3000 nye studentboliger, og at studiefinansieringen for norske studenter må økes både i størrelse og lengde. Studentene viderefører med det sitt krav om bedret økonomi. En fersk Sentio-undersøkelse viser også at NSOs krav er i tråd med studentenes ønsker.
Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 2/12-14

NSO ønsker utdanning av høy kvalitet og studenter som er aktive ressurser i fagmiljøene, men da må vi ha økonomi til å først og fremst kunne være studenter, sier Anders Kvernmo Langset, leder i NSO.

I dag bruker norske studenter i følge undersøkelsen Eurostudent V i snitt 32 timer ukentlig på å studere. Det er henholdsvis tre og to timer mindre enn våre svenske og danske medstudenter. – Vi ønsker å bli stilt større faglige krav til, men da er det Torbjørn Røe Isaksen og regjeringen sitt ansvar å gjøre dette økonomisk mulig, sier studentlederen.

Sentio har på nylig gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra NSO og Universitas om hva studentene mener er de tre viktigste studentsakene. Av totalt 10 studentsaker, er henholdsvis 11 måneders studiestøtte (58 %) flere studentboliger (56 %) og økt studiestøtte (46 %) på toppen av listen.

Dette viser helt klart at NSOs prioriteringer har godt grunnlag i studentmassen. Studentene gir her regjeringen oppskriften på hvordan de bør satse på kvaliteten norske høyere utdanning. Statsbudsjettet for 2015 med tilleggsproposisjonen viser en god retning, og NSO forventer at regjeringen fortsetter å prioritere studenter og høyere utdanning i kommende budsjetter, sier Langset.

Gjennom mange år har studentboligkøene blitt lengre og en stadig større andel av studentenes budsjett brukes til bolig. Det er gledelig at regjeringen har innvilget 2000 boliger i året, og NSO forventer at denne opptrappingen fortsetter i neste budsjett.

Norske studenter gir også en klar beskjed til regjeringen om ikke å vurdere en ny omkamp om å innføre skolepenger i norsk høyere utdanning.
–  Som vi har sagt før, et dårlig forslag blir ikke bedre av å foreslå det igjen år etter år. En samlet universitets- og høgskolesektor har nå satt foten ned en gang for alle, avslutter Langset.

Vedtaket fra landsstyret er som følger:
”NSOs statsbudsjettkrav for 2016 er:

  • Det bygges 3000 studentboliger i regi av studentsamskipnadene. 
  • Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 G og fordeles over 11 måneder.»
Del dette