Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene vil ha bedre oppfølging

02.02.2016

Studentene vil ha bedre oppfølging

Den ferske undersøkelsen, Studiebarometeret, gjennomført av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) viser at studentene i år igjen er minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning. Studentene som rapporterer at de er minst fornøyd med utdanningen sin er også de som får minst tilbakemeldinger fra faglærer i løpet av utdanningen.  NSO mener dette viser at utdanningsinstitusjonene ikke er gode nok på å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 2/2-16

Undersøkelsen gir støtte til våre bekymringer. Institusjonene lykkes ikke godt nok i å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet. Her er det store rom for forbedringer, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO.

Oppfølging og veiledning gjennom studiet er noe studentene har etterlyst over lang tid. Dette var et av punktene studentene ble lovet da kvalitetsreformen ble innført i 2003 og studentene venter fortsatt, over 10 år senere.

For å sikre at studenter fullfører studiene på en god måte er det viktig med ordentlige tilbakemeldinger på det faglige arbeidet underveis. Vi har lenge etterlyst mentorordning. Nå må rektorene ta tallene på alvor å sikre en faglig mentor til alle studenter, sier Eia Lerøen.

Årets tall viser at studenter jobber flere timer på deltidsjobben enn i fjor.  Studentene rapporterer at de bruker 1,3 timer mer i uken på betalt arbeid enn det som ble rapportert i fjorårets undersøkelse. NSOs statsbudsjettkrav har over lengre tid vært at studiestøtten må økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og fordeles over 11 måneder.

Dette er en utvikling som går i helt feil retning. Vi ønsker at studentene skal bruke mer tid på studiene, ikke på deltidsjobben. Studentene må ha en økonomi som gir dem muligheten til å studere på heltid og møte en krevende og engasjerende utdanning hvor de opplever å bli utfordret og inkludert i fagmiljøet. Vi har et stykke igjen å gå før studentene kan være aktive deltakere i fagmiljøene og får den kvaliteten de har krav på, avslutter Eia Lerøen.

Del dette