Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene må inn i de lukkede rom

21.04.2015

Studentene må inn i de lukkede rom

Det er ikke ledermøter uten studenter”, sa rektor Mari Sundli Tveit ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) da hun i helgen innledet for NSOs 5. landsmøte. Det er studentene helt enige i, og landsmøtet krever at studentene skal være representerte i de rådgivende organene på institusjonene.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 21/4-15

På flere institusjoner er studentene med i både ledergrupper og dekanmøter på institusjons- og fakultetsnivå, og NSOs landsmøte krever dette bør være praksis på alle universiteter og høyskoler. Studentene stiller svakere når vi ikke er med der de reelle beslutningene fattes. Studentene må inn de lukkede rom, sier Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon.

Det er ikke slik at studentene alltid skal få rett, men de skal bli hørt – også i prosessen frem mot vedtaket. NSO mener vedtakene blir best når de ansatte og studentene sammen finner de gode tiltakene for å utvikle institusjonen, sier han.

I den nylig fremlagte strukturmeldingen har regjeringen foreslått at ansatt rektor og ekstern styreleder bør være hovedmodellen på universiteter og høyskoler. I forkant av landsmøtet var det knyttet stor spenning til hvilket standpunkt studentene skulle ta. NSO er uenige med regjeringens forslag på dette punktet, og mener Stortinget må endre dette i sin behandling.

NSO mener at universitets- og høgskoleloven ikke skal favorisere én ledelsesmodell. Institusjonene har ulike faglige profiler, internt mangfold og oppbygging. Det må være opp til institusjonens styre, der også studentene er representerte, å velge om de skal ha valgt eller tilsatt rektor og delt eller enhetlig ledelse, sier Anders Kvernmo Langset, leder av NSO.

Utdanningsledelse ble også diskutert på landsmøtet. NSO mener at god utdanningsledelse handler om å forstå, utvikle og lede høyere utdanning.

Vi trenger en kulturendring i akademia, det er ikke slik at en god forsker i seg selv er en god leder, sier studentlederen, og fortsetter: – God utdanningsledelse er avgjørende på alle nivå for å sikre at oppgavene blir løst på best mulig måte. Vi trenger gode og gjennomtenkte studieløp som legger opp til at studentene skal lykkes, og vi etterlyser ledere som belønner og gjør det attraktivt å gi god undervisning, sier Langset.

Del dette