Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene har fått tilbake styringen

19.02.2015

Studentene har fått tilbake styringen

Torsdag behandlet Stortinget lovforslaget fra Regjeringen som gir studentene tilbake styringen over studentsamskipnadene.

Siden lovendringene, som ble fremmet av forrige regjering, trådte i kraft i januar 2013 har det vært krav om to tredjedels flertall for å fatte vedtak i større saker. Dette ble av en samlet studentbevegelse oppfattet som mistillit fra myndighetene. Norsk studentorganisasjon (NSO) er sterkt imot lovendringen og har jobbet for reverseringen som nå ble vedtatt.

– Det er veldig bra at Stortinget gir studentene tilliten tilbake, og at et stort flertall sikrer at det blir gjennomført. At studentene selv skal styre over sitt eget velferdstilbud burde være selvsagt, og har vært en del av samskipnadsmodellen i over sytti år. Dette er viktig for studentene! sier leder i NSO, Anders Kvernmo Langset.

Studentsamskipnadene har ansvar for studentenes velferdstilbud ved alle universiteter og høyskoler og driver blant annet kafeer, kantiner, idrettsanlegg, barnehager, studentboliger og helsetjenester over hele landet. Samarbeidsorganet for studentsamskipnadene i Norge, Samskipnadsrådet, var også imot endringen som kom i 2013.

Studentstyringen er en unik kvalitet ved samskipnadsordningen. Vi er til for studentene, derfor er det viktig for oss at tilbudet formes av studentene, sier leder av Samskipnadsrådet Lisbeth Dyrberg.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen slapp nyheten om at samskipnadsloven skulle endres på NSOs fjerde landsmøte i 2014. Da var det nettopp tilliten til studentene han fremhevet som en av de viktigste årsakene.

Del dette