Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene har endelig fått sin kvalitetsmelding!

27.01.2017

Studentene har endelig fått sin kvalitetsmelding!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Stortingsmeldingen presenterer en rekke tiltak for å heve kvaliteten på høyere utdanning. Norsk studentorganisasjon (NSO) er veldig fornøyd med at mange av studentenes innspill har fått plass i den etterlengtede kvalitetsmeldingen.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 27/1-17

 

– Vi har lenge etterspurt en reell kulturendring og klare krav og forventninger til utdanningskvalitet. Meldingen svarer langt på vei til studentenes forventninger, og det er tydelig at regjeringen har lyttet til studentene, sier leder av NSO Marianne Andenæs.

Regjeringen har valgt å kalle meldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Satsningene på merittering, krav til pedagogisk kompetanse, fagfellevurdering og forskriftsfesting av krav om utdanningskompetanse er tiltak de legger fram som kan bidra til å heve statusen for det å arbeide med utdanning ved universiteter og høyskoler. Disse satsningene har vært en hovedprioritet for NSO i arbeidet med kvalitetsmeldingen.

– Vi er svært fornøyd med at regjeringen har hørt på oss og satset på utdanningsfaglig kompetanse og ordninger for å heve statusen til utdanningsarbeidet. Utdanningsfaglig kompetanse er ikke noe man bare kan ha som et grunnlag, man må utvikle seg som underviser gjennom hele karrieren, sier Andenæs.

Kunnskapsministeren var på kontaktkonferansen 17. januar tydelig på at ansvaret for å realisere målene i denne meldingen ligger på institusjonene. Det viktigste arbeidet med kvalitet i utdanningene skjer på det enkelte fakultet og avdeling, derfor er NSO enige i at det er universitetene og høyskolene som nå må levere.

– Ansvaret for kvaliteten i utdanningen ligger hos institusjonene. Vi forventer at universitetene og høyskolene nå bretter opp ermene og tar studentenes forventninger på alvor, sier Andenæs.

Nasjonal konkurransearena er et nytt tiltak fra regjeringen. Det foreslås at man gjennom en nasjonal koordinering ser dagens støtteordninger (som f.eks. Senter for fremragende utdanning) i sammenheng, samt utvikler nye ordninger. Regjeringen sier i meldingen at de har målsetninger om at mer av finansieringen av utdanning på sikt skal fordeles gjennom konkurranse.

– Det er bra at det satses på nasjonal konkurransearena. Vi er allikevel bekymret for at regjeringen vil ta midler fra institusjonens basisfinansiering for å finansiere nye konkurranseordninger. Skal det komme flere nye ordninger må det gjøres ved tilføring av friske midler, sier Andenæs.

Kvalitetsmeldingen understreker at studentombudene bidrar til å løse vanskelige situasjoner på institusjonene, men stiller ikke krav om at alle studenter skal få et slikt tilbud.

– Vi er skuffet over at regjeringen ikke slår fast at alle studenter skal ha tilgang til et studentombud. Vårt innspill har vært at tilgang til studentombud for alle skal lovfestes. Det håper vi Stortinget retter opp i under sin behandling av meldingen, sier Andenæs.

Over halvparten av alle studenter vil studere i utlandet, men kun 15 % drar på utveksling. For å møte det fremtidige arbeidsmarkedet er det viktigere enn noen gang at studenter har internasjonal erfaring. Det regjeringen leverer på dette området er svakt.

– Her har NSO større forventninger til universiteter og høyskoler enn hva regjeringen har. Vi mener at minimum 30 % av studentene skal dra på utveksling, sier Andenæs.

 

Del dette