Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene har en tøff prioritering mellom jobb og studier

14.12.2015

Studentene har en tøff prioritering mellom jobb og studier

Fra studentbevegelsens boligaksjon 2008
Fra studentbevegelsens boligaksjon 2008

I dag kom den årlige leiemarkedsundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå. Den viser at leieprisene fortsatt er svært høye, spesielt i de største byene. Norsk studentorganisasjon mener dette viser at det fortsatt må satses på å bygge flere studentboliger og at studentøkonomien må bli bedre.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 14/12-15

Undersøkelsen viser at landsgjennomsnittet månedsleie for en toroms leilighet er på 7480 kr., mens i Oslo-området er denne på 9900. I høst har studentene fått 10 092 kr. utbetalt i måneden fra Lånekassen. Tall fra SIFO og SSB anslår at en gjennomsnittlig student har månedlige utgifter på 8151 kr. før en legger til husleie.

Dette er et regnestykke som rett og slett ikke går opp. Studentene har en tøff prioritering mellom jobb og studier. Det er bygget mange studentboliger over mange år, og vi ser at dette har vært en viktig og riktig satsing det er behov for å fortsette med, sier Therese Eia Lerøen, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO mener studentsamskipnadene skal få tilskudd til å bygge minst 3000 studentboliger i året.

Nå har stortinget og regjeringen endelig forpliktet seg til å trappe opp studiestøtta i lengde, men vi ser tydelig at det også er nødvendig å øke de månedlige utbetalingene, uttaler Lerøen.

Norsk studentorganisasjon mener studiestøtten skal økes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og knyttes til utviklingen av denne slik at den automatisk justeres i takt med alminnelig lønnsvekst.

SSBs leiemarkedsundersøkelsen 2015:

Sted 2 rom 3 rom
Oslo kr 9 900 kr 12 460
Bergen kr 7 750 kr 9 840
Trondheim kr 8 430 kr 10 360
Stavanger kr 9 210 kr 10 670
Landsgjennomsnitt kr 7 480 kr 8 860
Del dette