Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentene er en viktig ressurs i integreringsarbeidet

16.12.2015

Studentene er en viktig ressurs i integreringsarbeidet

I dag inngikk regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre en avtale om integreringspolitikk.
I dag inngikk regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre en avtale om integreringspolitikk.

I dag ble asylavtalen mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre fremlagt. Norsk studentorganisasjon (NSO) er veldig positive til at Stortinget fremmer utdanning som et viktig virkemiddel for en god asyl- og flyktningepolitikk.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 16/12-15

Vi er fornøyde med at utdanning løftes som en viktig del av integreringsarbeidet. Studenter ved norske utdanningsinstitusjoner er en verdifull ressurs for å ta i mot mennesker på flukt som har avbrutt utdanningen sin eller som ønsker å starte å studere. Dette må være en felles innsats mellom flere, og studentene ønsker å være en del av det, sier leder av NSO, Therese Eia Lerøen

Flertallet på Stortinget ønsker nå å legge til rette for at lærerstudenter skal kunne undervise for å kunne bidra til tilbudet om norskopplæring, støtte opp om universiteter og høyskolers arbeid for å sikre at flyktninger som har fått avbrutt sitt utdanningsløp kan få fortsette sin utdanning og gjennomgå eksisterende ordninger for godkjenning av utenlands utdanning.

Vi må alle bidra for å sikre et godt mottaksapparat ved norske universiteter og høyskoler. Vi oppfordrer studenter i hele landet til å involvere seg og stille litt av tiden sin til disposisjon som studentmentorer, sier Eia Lerøen.

Norsk studentorganisasjon har vært tydelige i oppfordringene til både studentdemokratiene, institusjonene, regjeringen og stortinget. Tiltak som åpne forelesninger, studentmentorer, språkkurs og tilbud om midlertidige stillinger til akademikere på flukt er noen av de.

Tilbud til studenter som må avbryte sine studier og mennesker som ønsker å studere er viktig for både integrering og inkludering. Vi håper regjeringen følger opp innholdet i avtalen, avslutter Eia Lerøen.

Del dette