Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentboliger på stedet hvil

25.07.2019 (oppdatert 30.07.2019)

Studentboliger på stedet hvil

Grønneviksøren studentboliger i Bergen. Foto: Studentsamskipnaden på Vestlandet
Grønneviksøren studentboliger i Bergen. Foto: Studentsamskipnaden på Vestlandet

Kun 14,52 prosent av studentene i Norge har muligheten til å bo i studentbolig i år. Det viser Norsk studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse som ble offentliggjort i dag. NSO mener regjeringen må gjøre flere endringer i regelverket samtidig som at vertskommunene må bidra mer.

Til tross for regjeringens historiske satsing på studentboliger, mangler vi fortsatt 14351 boliger, sier leder i Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien. 

Tilskuddet fra staten er ikke det eneste som er avgjørende for at det kan bli bygd studentboliger. Lange reguleringsprosesser og utfordringer med å finne tomter gjør det vanskelig å bygge flere boliger. Januar 2019 ble det lagt fram en studentboligrapport som peker på flere løsninger knyttet til utfordringene ved bygging av studentboliger.

Regjeringen må iverksette flere av tiltakene som står i studentboligrapporten. Samtidig må vertskommunene være sitt ansvar bevisst for at studentsamskipnadene skal kunne bygge flere boliger. Vertskommunene må stille tomter tilgjengelig for studentsamskipnadene, enten gratis eller rimelig. Ingen tomt, ingen bolig, sier Øien.

Tirsdag fikk 99 319 søkere tilbud om studieplass. Siden 2014 har det blitt 23878 flere studenter i Norge. Det stadig økende studenttallet fører til at dekningsgraden ikke øker i særlig grad, noe som igjen betyr at flere må inn i et stadig presset boligmarkedet.

Selv om den totale dekningsgraden nærmest står stille, ser vi at regjeringens prioriteringer av studentboliger gir resultater. Av de 23 878 flere studentene siden 2014, har 21.4 prosent fått tilgang på studentbolig, sier Øien.

Del dette