Du er her: Student.no > Pressemelding > Studentbevegelsen skal synes for studenter, regjering og storting

21.04.2018 (oppdatert 27.04.2018)

Studentbevegelsen skal synes for studenter, regjering og storting

NSOs arbeidsutvalg for 2018/19 (Foto: NSO/ Jonas Ohlgren Østvik)
NSOs arbeidsutvalg for 2018/19 (Foto: NSO/ Jonas Ohlgren Østvik)

Det kommende året skal Norsk studentorganisasjon (NSO) ledes av Håkon Randgaard Mikalsen fra Hamar. Han skal lede det nye arbeidsutvalget i NSO som tiltrer 1. juli 2018.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 21/4-17

Studentbevegelsen skal ikke finne seg i at studenters rettigheter blir svekket, men være en offensiv kraft for en bedre studenthverdag. Jeg skal sammen med norske studenter gi klare prioriteringer og gi konkrete svar til storting og regjering, sier den nyvalgte lederen i NSO, Håkon Randgaard Mikalsen.

NSOs arbeidsutvalg 2018/19:

Leder: Håkon Randgaard Mikalsen
Alder: 26 år
Studerer ved UiB – Universitetet i Bergen og kommer fra Hamar

Nestleder: Marte Øien
Alder: 27 år
Studerer ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim og kommer fra Ålesund

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Eigil Hole Lønning
Alder: 28 år
Studerer ved HVL – Høgskolen på Vestlandet og kommer fra Osterøy

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Sofie Carlsen Bergstrøm
Alder: 24 år
Studerer ved HINN – Høgskolen i Innlandet på Lillehammer og kommer fra Nesodden

Velferds- og likestillingsansvarlig: Fam Karine Heer Aas
Alder: 24 år
Studerer ved MF – Det teologiske menighetsfakultet og kommer fra Eidsberg i Østfold

Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg
Alder: 30 år
Studert ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og kommer fra Haugesund

Det er med stor ære at jeg sammen med mitt nye arbeidsutvalg skal lede studentbevegelsen. Norsk studentorganisasjon skal fortsatt skal være en organisasjon som får gjennomslag for norske studenter. Vi skal jobbe for at studentenes ser studentbevegelsen hver dag lokalt og nasjonalt, med klare mål om et åpent og inkluderende akademia og studentene som premissleverandør , avslutter Randgaard Mikalsen.

Del dette