Du er her: Student.no > Pressemelding > Strukturmeldingen – varsler større krav til kvalitet

25.03.2015

Strukturmeldingen – varsler større krav til kvalitet

I dag la Kunnskapsminster Torbjørn Røe Isaksen frem hovedpunktene i stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren». Regjeringen vil samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høgskoler i alle regioner, og stille sterkere kvalitetskrav til landets utdanningsinstitusjoner. Norsk studentorganisasjon (NSO) har lenge vært en pådriver for strukturendringer og ser positivt på grepene regjeringen i dag varslet.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 25/3-15

 

For over et år siden kom NSO med følgende krav til regjeringen: «NSO har etterlyst  en overordnet nasjonal plan for styring av en utdanningssektor som ikke har evnet å styre seg selv. En stortingsmelding om strukturen viser en vilje til å ta et politisk ansvar vi mener er nødvendig». Denne uken får vi svaret på om våre og andres innspill har gitt resultater.

Vi er helt klare på at vi skal ha høyere utdanning over hele landet, men mener det ikke trenger å være egne institusjoner som skal tilby det. Poenget er at fagmiljøene må være solide nok til at studentene som starter å studere, uansett hvor det måtte være, skal være sikret en utdanning av høy kvalitet, sier Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon.

Regjeringen vil i meldingen stille større kvalitetskrav til institusjonene. NSO ser frem til å diskutere kravene, og forventer at meldingen er tydelig på hva som skal til for å være en god utdannings- og forskningsinstitusjon.

I dag tilbyr blant annet halvparten av landets utdanningsinstitusjoner studietilbud innen økonomifag, vi har 19 lærerutdanninger og like mange studietilbud innen sykepleie. Det gjør at vi smører professorene for tynt utover. Alle kan ikke drive med det samme, derfor mener vi det er helt på sin plass at regjeringen stiller visse kvalitetskrav til institusjonene, sier Langset.

Statsråden varslet at det har kommet forslag om at fjorten høgskoler og universiteter blir slått sammen til fem. NSO vil påpeke at fusjoner mellom institusjoner ikke bare skal bety sammenslåing av administrative tjenester på toppnivå, men en konsentrering av fagmiljøene for å kunne tilby enda bedre utdanning og forskning.

NSO mener vi trenger et kvalitetsløft i høyere utdanning, der studentenes læring må stå i fokus. Derfor har vi store forventninger til at institusjonene nå følger opp arbeidet regjeringen har satt i gang, avslutter Langset.

Del dette