Du er her: Student.no > Pressemelding > Strukturmelding vedtatt – nå må institusjonene følge opp

11.06.2015

Strukturmelding vedtatt – nå må institusjonene følge opp

Stortinget debatterer og vedtar i dag Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren. Norsk studentorganisasjon (NSO) har lenge krevd endringer i strukturen i norsk høyere utdanning, og er fornøyde med at Stortinget tør å gjøre viktige grep for å heve kvaliteten.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 11/6-15

Vi er godt fornøyde med det historiske vedtaket Stortinget gjør i dag. For studentene er denne stortingsmeldingen viktig, og NSO har fått gjennomslag på flere viktige punkter, blant annet om studenttilfredshet, studiekvalitet og ledelsesmodell, sier leder av NSO, Anders Kvernmo Langset.

Meldingen presenterer ni kvalitetskriterier, som søkning, gjennomføring og tidsbruk, men ingen handler om hvordan studentene opplever kvaliteten på utdanningen. Derfor er NSO veldig glade for at en enstemmig KUF-komité hører på studentene når de foreslår; «Faglig oppfølging av studentene, studenttilfredshet og studentinvolvering i forskningsarbeidet ved institusjonen bør inngå i denne vurderingen.»

Det er vi som opplever foreleserne i hverdagen, benytter auditoriene og blir vurdert på det vi har lært. Det er veldig bra at stortinget fremhever at studenttilfredshet og faglig oppfølging er viktig for kvaliteten. Like interessant som å måle om studentene fullfører er å vite hvorfor de ikke gjør det, sier Langset.

Den mest omtalte delen av meldingen var om det skulle være ansatte eller valgte rektorer. NSOs landsmøte i april var helt tydelige på at institusjonene selv skal kunne bestemme selv hvilken styringsmodell de ønsker. Selv om Stortinget endrer normalmodell fra valgt til ansatt rektor, avgjør institusjonene fortsatt dette selv.

NSO mener at institusjonene selv skal kunne velge ledelsesmodell. Dette er avgjørende for å bevare institusjonenes autonomi og frihet til å bestemme egen styringsmodell, og har støtte fra NSOs landsmøte, sier Langset.

Flertallet i KUF-komiteen, med unntak av Senterpartiet, skriver at de ”understreker og forventer at sammenslåinger mellom institusjoner ikke bare må skje på administrativt toppnivå, men må gjennomsyre hele den nye organisasjonen og føre til samling av fagmiljøer og reell arbeidsdeling og konsentrasjon internt i sektoren.” Dette er NSO helt enige i, og er glade for at Stortinget så tydelig stiller institusjonene til ansvar.

Det er institusjonsstyrenes ansvar å vurdere om de har fagmiljøer som bør legges ned, overføres til andre institusjoner eller samles på én campus. Alternativet er at Stortinget skal detaljstyre studietilbudet på den enkelte institusjon, og det er det få som ønsker. Vi forventer at institusjonene tar jobben på alvor, sier Langset.

Del dette