Du er her: Student.no > Pressemelding > Staten har tapt 1,5 milliarder etter langvarig forvaltningssvikt

23.08.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Staten har tapt 1,5 milliarder etter langvarig forvaltningssvikt

STORT OPPUSSINGSBEHOV: Nesten 150 000 kvadratmeter av bygningsmassen på selvforvaltende universitet har så dårlig standard at det er lovstridig. Foto: Joachim Seehusen - Teknisk ukeblad
STORT OPPUSSINGSBEHOV: Nesten 150 000 kvadratmeter av bygningsmassen på selvforvaltende universitet har så dårlig standard at det er lovstridig. Foto: Joachim Seehusen - Teknisk ukeblad

En utredning Norsk studentorganisasjon (NSO) har gjort viser at bygningsmassen til fem av åtte universiteter har et verditap på over 1,5 milliarder de siste tre årene på grunn av manglende vedlikehold.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 23/8-13

– Universitetene råtner på rot. De siste tre årene har staten nærmest neglisjert vedlikeholdsansvaret av egen eiendom og puttet regningen i en skuff. Når staten går i luksusfellen må studiekvaliteten, forskningssatsingen og skattebetalerne ta både støyten og regningen, konstaterer Ola Magnussen Rydje, leder av Norsk studentorganisasjon.

Tall fra Riksrevisjonen viser at 40 prosent av bygningsmassen ved disse universitetene er i dårlig eller svært dårlig tilstand. Å oppnå en tilfredsstillende standard på byggene vil koste 11,5 milliarder dersom de pusses opp umiddelbart. For hver dag man venter øker kostnadene med en halv million kroner, og allerede i 2022 vil det koste minimum 13,5 milliarder.

– Institusjonene oppgir selv at nesten 150 000 kvadratmeter har så dårlig standard at det til og med strider med loven. Nå trenger sektoren handling før etterslepet øker med enda flere milliarder, sier Rydje.

I et brev til Riksrevisjonen i 2012 skriver Kunnskapsminister Kristin Halvorsen at det er nødvendig med finansiering fra politisk hold:

«Til denne oppgaven er det behov for […] større statlige investeringer til vedlikehold og oppgradering av statens bygninger for universitets- og høyskolesektoren dersom det ikke skal gå ut over utdannings- og forskningsvirksomheten» (Riksrevisjonens dokument 3:4 2012/13).

– Her er NSO enig med Kristin Halvorsen. Vår løsning er et spleiselag hvor Regjeringen sammen med universitetene viser handlekraft, lager en investeringsplan, og legger midler på bordet for å hente inn etterslepet innen fem år, avslutter Rydje.

Noen funn fra NSOs utredning:

  • På grunn av manglende vedlikehold har bokført verdi på bygningsmassen ved universitetene i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og Ås sunket med 1,5 milliarder i perioden 2010 – 2012.
  • For hver dag uten handling øker oppussingskostnaden med en halv million kroner. Det betyr en forventet merkostnad på 1.8 milliarder kroner i 2022. Prisøkningen på ti år per kvadratmeter uten handling er på 2512,-.
  • 40 prosent av bygningsmassen ved UiT, UiO, UiB, NTNU og UMB er i dårlig eller svært dårlig stand
  • Totalkostnaden på vedlikeholdsetterslepet er på 11.5 milliarder kroner.

Les:

Del dette