Du er her: Student.no > Pressemelding > Skremmende tall om trakassering i akademia

12.02.2019

Skremmende tall om trakassering i akademia

Studentenes dom over norsk høyere utdanning, Studiebarometeret, ble i dag presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). For første gang inneholder undersøkelsen spørsmål om varslingssystemer ved trakassering. Resultatene viser at over 70 prosent sier de ikke vet hvor de skal henvende seg dersom de blir utsatt for seksuell trakassering. NSO finner disse tallene skremmende.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 12/2-19

Over 175 000 norske studenter vet ikke hvor de skal henvende seg når de blir utsatt for seksuell trakassering, det er katastrofalt. God informasjon om hvordan studenter varsler når de opplever kritikkverdige forhold burde være helt grunnleggende for utdanningsinstitusjonene. Dette gir dessverre institusjonene et dårlig rykte som uprofesjonelle studie- og arbeidsplasser, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder av NSO.

Årets undersøkelse viser at studentenes kjennskap til varslingssystemer ved tilfeller av trakassering er lav, og under en tredjedel oppgir at de har fått informasjon om varslingssystemet fra utdanningsinstitusjonen.

Vi mener vi må se til grunnskoler og videregående skoler. Der er det, gjennom opplæringsloven, lovfestet nulltoleranse for seksuell trakassering. NSO forventer at utdanningsinstitusjonene iverksetter strakstiltak for å forbedre disse tallene og utdanningsminister Iselin Nybø må revidere lovverket omgående, fortsetter Mikalsen.

Studiebarometeret viser at studentene opplever dårlig informasjon om arbeidslivsrelevans og dårlig samarbeid med arbeidslivet i flere av studieprogrammene. Under halvparten av studentene rapporterer at de er fornøyde med kommunikasjonen mellom utdanningsinstitusjonen og arbeidsplassen hvor studenten har praksis. Over tid har det vært liten endring i disse tallene, slik at studenter fremdeles møter samme utfordringer. Eneste unntak er de nye tallene knyttet til informasjon om arbeidslivsrelevans, de er nye i årets undersøkelse

Akademia og arbeidslivet må finne en måte å samarbeide på som bedrer situasjonen, for her har for lite skjedd over lang tid. Tallene viser hvor viktig den kommende stortingsmeldingen om arbeidslivet og høyere utdanning kommer til å bli. Vi er også glade for at dette blir tematikk på statsministerens forestående toppmøtet på onsdag, avslutter Mikalsen.

Del dette