Du er her: Student.no > Pressemelding > Skal du tilby studieplasser må du ha plass

22.04.2015

Skal du tilby studieplasser må du ha plass

I dag offentliggjorde Samordna opptak søkertallene til høyere utdanning. Søkertallene viser at 127 929 personer har søkt om opptak til høyere utdanning. Dette er ny rekord, og en økning med cirka 8000 fra 2014. NSO er glade for at mange ønsker å studere, det er bare synd det ikke finnes plass til alle.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 22/4-15

I  årets statsbudsjett ble det hverken tildelt nye studieplasser eller tilstrekkelig med penger til undervisningsbygg. Det betyr at studiestedene ikke har plasser til å ta imot flere studenter enn tidligere år, noe studiestedene må være klar over når opptaket skal gjøres, sier Alexander Sæbø Løtvedt, nestleder av Norsk studentorganisasjon.

I langtidsplanen for høyere utdanning og forskning etterlyste NSO en investeringsplan for bygg. Denne ble utsatt til 2017 og skal komme i en utdanningsmelding. NSO har krevd en slik plan i mange år og mener 2017 er for sent.

For å kunne ta i mot alle de studentene som ønsker å studere, må Stortinget tildele nye bygg til studiestedene. En  slik tildeling kan ikke begynne først i 2017, vi må se en investering allerede i det kommende statsbudsjettet. sier Sæbø Løtvedt.

Søkertallene i år viser også en markant økning i antall studenter som ønsker å studere helse-, lærer og realfag til høsten

NSO er positive til de økte søkertallene for helse-, lærer- og realfaglige utdanninger. Det tyder på at regjeringen har greid å synliggjøre behovet for flere med en slik kompetanse. Økte søkertall hjelper imidlertid lite om de ikke har et sted å studere. avslutter NSOs nestleder.

Del dette