Du er her: Student.no > Pressemelding > Regjeringen må reversere kvalitetsreformfiaskoen

07.05.2014 (oppdatert 30.09.2014)

Regjeringen må reversere kvalitetsreformfiaskoen

Kvalitetsreformen fra 2003 forbedret ikke kvaliteten i høyere utdanning slik den skulle. Tilstandsrapporten for høyere utdanning som i dag legges frem viser gjennomgående dårlige tall for høyt frafall og lav gjennomstrømning i høyere utdanning over en tiårsperiode. De rødgrønne klarte ikke levere med kvalitetsreformen. Det har dagens Regjering alle muligheter til.

Pressemelding Norsk studentorganisasjon 7/5-14

– Regjeringen kan allerede med statsbudsjettet for 2015 vise at de ønsker å snu trendene fra fiaskoreformen og satse på kvalitet i høyere utdanning. Det gjør de best ved å gi studentene mer tid på forelesinger, lesesaler og kollokvier. Det overrasker ingen at frafallet er høyt og gjennomstrømningen dårlig når rammevilkårene for å være heltidsstudent er slik de er i dag, sier leder i NSO Ola Magnussen Rydje.

Investeringer i utdanning er dyrt, men samfunnskostnadene av høyt frafall er dyrere. Vi har troen på at dagens regjering vil satse på kvalitet i høyere utdanning, og den ferske rapporten viser at regjeringen må vise handlekraft i statsbudsjettet for 2015. Beregninger gjort av NSO viser at vi kan spare 40 millioner kroner for hver prosent frafallet reduseres.

– Forbedringspotensialet er enormt og gevinstene av investering er store. Regjeringen har flere gode triks i ermet, men det beste de kan trekke opp av hatten er 1.5G i studiestøtte og 3000 studentboliger årlig, sier Rydje.

Hvor mange studiepoeng avlegger hver student?
Nye studiepoeng per registrerte student, heltidsekvivalent (hele sektoren)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
44,3 44,8 44,8 45,4 44,4 44,1 44,7 45,7 45,5 45,2

Fullføring på normert tid (opptakskull, i prosent)

2008 2009 2010
sum 41,0 41,1 43,1

Mer Informasjon:
Tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren 2014

Del dette