Du er her: Student.no > Pressemelding > Regjeringen leverer på studentboliger, men mangler en plan for studiestøtten

07.10.2015

Regjeringen leverer på studentboliger, men mangler en plan for studiestøtten

Forholdet i utvikling av folketrygdens grunnbeløp og studiestøtten fra 1976 og fram til i dag
Forholdet i utvikling av folketrygdens grunnbeløp og studiestøtten fra 1976 og fram til i dag

Regjeringen foreslår 2200 nye studentboliger i statsbudsjettet for 2016. Totalt utgjør dette 5700 boliger i Solberg-regjeringens periode dersom forslaget vedtas av Stortinget. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener bygging av studentboliger er en viktig prioritering, men savner det samme ambisjonsnivået for studiestøtten.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 7/10-15

Hver enkelt studentbolig som bygges er med på å sikre flere gode boforhold og bedret økonomi for studentene. Vi i NSO er glade for regjeringen fortsetter prioritere studentboliger, uttaler NSOs leder Therese Eia Lerøen.

Regjeringen foreslår også en justering av studiestøtten som vil gi studentene 316 kr mer i måneden. I dag får studentene 100 920 kr årlig i lån og stipend fra Lånekassen. Tidligere i perioden ba Stortinget regjeringen om å lage en plan for øking av studiestøttens lengde og omfang. NSO etterlyser nå et tydelig mål fra regjeringen.

Vi vet ikke hva regjeringen mener er et godt nivå på studiestøtten. Forslaget sørger for at studentene ikke får dårligere råd til neste år, men det burde strengt tatt være en selvfølge. Vi i NSO er tydelige på hva som er studentenes krav, det er på tide at regjeringen tydeliggjør sine ambisjoner, sier Eia Lerøen.

NSO krever at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G), økes til 1,5G og fordeles over 11 måneder. Slik ønsker NSO en forutsigbar utvikling som sikrer at studentene ikke taper i forhold til den generelle velstandsutviklingen i samfunnet. Sammenliknet med G har studiestøtten sunket kraftig de siste 20 årene. Dagens lave studiestøtte er altså et resultat av å ha blitt nedprioritert i mange år. NSO utfordrer dagens regjering til å ta ansvar og øke utbetalingene.

NSO forventer at regjeringen følger opp stortingets vedtak og forplikter seg til en plan for heving av studiestøtten i løpet av stortingsperioden. Vi mener at i dette statsbudsjettet må studiestøtten opp på minst 1,2 G for å få en troverdig start på den nødvendige opptrappingen, avslutter Therese Eia Lerøen.

Faktaboks – studiestøtte pr. år:

Dagens studiestøtte kr             100 920,00
Regjeringens forslag kr             104 080,00
1,2 G kr             108 081,60
1,5 G kr             135 102,00

 

 

 

 

Del dette