Du er her: Student.no > Pressemelding > Regjeringen gjør det lettere å bygge studentboliger

15.05.2018

Regjeringen gjør det lettere å bygge studentboliger

Studentboliger Moholt i Trondheim. Foto: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentboliger Moholt i Trondheim. Foto: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i dag øker regjeringen den statlige støtten til bygging av studentboliger. Samtidig hever de kostnadsrammen som gjør det mulig for studentsamskipnadene å realisere enda flere byggeprosjekter. Norsk studentorganisasjon (NSO) er glade for at statsråd Iselin Nybø nå legger til rette for bygging enda flere studentboliger.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 15/5-18

Vi er glade for at det nå blir lettere å bygge studentboliger. Her følger regjeringen opp de utfordringene vi løftet i høst, uttaler leder i NSO Mats J. Beldo.

Studentsamskipnadene får tilskudd fra staten for prosjekter som holder seg innenfor en gitt kostnadsramme. Rammen er til for å holde leieprisene nede, men har ikke vært justert på lang tid. Før justeringen som regjeringen nå presenterer, har tilskuddet fra staten utgjort 34-37 % av kostnaden. Resten betales av studentene selv. Dette forholdet endrer seg ikke med endringen i revidert nasjonalbudsjett.

Det er bra at også tilskuddet heves slik at ikke en enda større andel betales av studentene selv. Studentboliger er et velferdstilbud, men det er også med på å sikre lik rett til utdanning. Bolig er den største utgiften til studentene og vi mener at det bør bygges enda flere i årene som kommer. Nå håper vi at samskipnadene i Norge endelig får muligheten til å sette spaden i jorden, avslutter Beldo.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se grundigere på vilkårene for studentboligbygging. Når de legger frem sitt arbeid til høsten håper NSO at det presenteres ytterligere forslag som kan sikre nok studentboliger i årene som kommer.

Del dette