Du er her: Student.no > Pressemelding > Produktivitetskommisjonen utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning

11.02.2016

Produktivitetskommisjonen utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning

Produktivitetskommisjonens nyeste rapport ser i større grad på systematiske utfordringer som et hinder for økt gjennomføring og kvalitet, enn å legge ansvaret på studentene. Allikevel ønsker de å heve terskelen for å komme inn i høyere utdanning, dette tar Norsk studentorganisasjon (NSO) avstand fra.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 11/2-16

Dette er å angripe problemet i feil ende og utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning, sier Therese Eia Lerøen, leder av NSO.

Kommisjonen mener at «terskelen for å komme inn i høyere utdanning bør heves». NSO stiller seg spørrende til hva som er intensjonen med dette forslaget. I likhet med produktivitetskommisjonen ønsker NSO også en høyere gjennomføringsgrad, men NSO vil ha flere ferdigutdannede kandidater. Ved å heve terskelen for å komme inn kan det virke som om kommisjonen søker å øke gjennomføringsgraden i prosent, men innenfor en mindre studentgruppe enn i dag.  NSO mener løsningene ligger i bedre tilrettelegging, tettere kontakt mellom studenter og akademisk ansatte og en reell mulighet til å være heltidsstudent.

Vi kan ikke på ene siden si at kunnskap skal bygge fremtidens samfunn og på den andre siden si at færre skal ta del i høyere utdanning. Vi må heller sikte etter å bedre den faglige oppfølgingen og veiledningen og gi studenter muligheten til å studere på heltid. Det er institusjonene som har hovedansvaret for gjennomføring gjennom økt kvalitet, sier Eia Lerøen

NSO er enig i mye av det kommisjonen sier om kvalitet og satsning på forskning, men vi vil at de i fremtiden ser utdanning og forskning i sammenheng. NSO er glad for å se at Norges Forskningsråd og Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har startet prøveprosjekter med felles fagfellevurderinger og vi er enig i at det må få konsekvenser.

Vi ser frem til at denne måten å tenke på videreutvikles og blir en del av regjeringens kommende stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, avslutter Eia Lerøen.

Del dette