Du er her: Student.no > Pressemelding > På stedet hvil: Studentene skuffet

06.02.2017

På stedet hvil: Studentene skuffet

Fra presentasjonen av Studiebarometeret 2017 med NSOs leder Marianne K. Andenæs og  NOKUTs Ole-Jacob Skodvin
Fra presentasjonen av Studiebarometeret 2017 med NSOs leder Marianne K. Andenæs og NOKUTs Ole-Jacob Skodvin

Studentenes dom over egen utdanning, Studiebarometeret, ble i dag presentert av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). Nok en gang viser resultatene at studentene generelt sett er ganske fornøyde, men er minst tilfreds med undervisning, veiledning og medvirkning. Norsk studentorganisasjon (NSO) er skuffet over at institusjonene ikke har forbedret seg.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 06.02-17

For fjerde år på rad viser studiebarometeret at studentene er minst fornøyd med medvirkning, undervisning og veiledning. Nå må institusjonene gjøre noe med dette. Det er skuffende å se at de ikke tar studentenes tilbakemelding på alvor og står på stedet hvil. Vi kan ikke få et femte år med de samme tilbakemeldingene, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

27. januar presenterte regjeringen stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet».  NSO mener meldingen danner et godt grunnlag for kvalitetsarbeidet, men savner enda tydeligere krav og forventinger til institusjonene. For NSO har det vært viktig at studentene inkluderes bedre i det faglige fellesskapet, blant annet gjennom at alle studenter får tilbud om en faglig mentor.

Nå har stortinget en unik mulighet til å sende konkrete forventninger til landets rektorer, fagmiljøer og undervisere, slik at kvaliteten i norsk høyere utdanning styrkes. Vi håper det kommer krav om mentorordning ved alle institusjoner, som vi har etterlyst lenge, fortsetter Marianne Andenæs.

Studiebarometeret viser at det på et overordnet plan fortsatt er rom for mer internasjonalisering i utdanning. Informasjon om utveksling, pensum på engelsk og involvering av internasjonale studenter er spørsmål som blir belyst i studiebarometeret. NSO mener stortinget må ta ansvar for at internasjonalisering får større plass i stortingsmeldingen.

Studiebarometeret understøtter vår bekymring for manglende internasjonalisering i utdanning og mulighet for utveksling. NSO oppfordrer Stortinget til å sette høye krav om internasjonalisering i utdanning til landets institusjoner i deres behandling av meldingen, som for eksempel at minst 30% av studentene skal på utveksling, avslutter Andenæs.

Del dette