Du er her: Student.no > Pressemelding > På stedet hvil for norske studenter

14.06.2018

På stedet hvil for norske studenter

66 % av landets studenter gjennomfører en grad, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Denne prosententandelen har vært stabilt de siste årene. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette tydelig viser at studentene behøver satsing på flere områder for å sikre gode muligheter til å gjennomføre sin utdannelse. 

I fjor vedtok Stortinget en kvalitetsmelding for høyere utdanning. Det har vært mange gode forslag, men det skorter på faktisk gjennomføring. Nå er det på tide å sette politikken som vi er blitt lovet ut i live, sier leder i NSO, Mats Johansen Beldo.

Norsk studentorganisasjon er glade for at tiltak som opptrappingen til 11 måneder studiestøtte og kvalitetsmeldingen som Stortinget har vedtatt. Likevel er det store utfordringer som står igjen.

Studiestøtten er for lav. Dette gjør at flere studenter må tilbringe tid på deltidsjobben fremfor i kollokviegruppene, lesesalen eller forelesningen. Utdanningsinstitusjonene lar i for stor grad studenter seile sin egen sjø. Noe studenter, år etter år, etterspør er mer oppfølging og veiledning så det er åpenbart at dette må sees i sammenheng, sier Beldo

 

 

Mer info:

SSB: Gjennomføring ved universiteter og høgskoler

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/hugjen

Del dette