Du er her: Student.no > Pressemelding > Over 14500 står i dag i studentboligkø

12.08.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Over 14500 står i dag i studentboligkø

STUDENTER I KØ: Bildet er hentet fra NSUs studentboligaksjon i 2008. Foto: NSO
STUDENTER I KØ: Bildet er hentet fra NSUs studentboligaksjon i 2008. Foto: NSO

Tall Norsk studentorganisasjon (NSO) har hentet inn i samarbeid med landets samskipnader, viser at over 14 500 studenter står i kø for å få studentbolig. Tallene viser en liten nedgang av studenter som står i kø enn på samme tidspunkt i fjor.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 12/8-13

Det er veldig mange studenter i kø, og disse tallene bekrefter hvor stort behovet er for flere studentboliger, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje.

NSO krever for neste års statsbudsjett at det må bygges 3000 studentboliger i året og mener at studentboliger bør stå høyt på prioriteringslisten til de politiske partiene i neste stortingsperiode.  Tall fra NSOs studentboligundersøkelse for 2013, viser at det kun er 14,2 % av studentene som har muligheten til å bo i studentbolig.

– Løfter er ikke det samme som gjennomføring. De må også inn i regjeringserklæring og budsjetter. Men vi er veldig fornøyd med at alle partier lover flere studentboliger, og forventer at det blir merkbart allerede i statsbudsjettet for neste år, sier Rydje

Studentsamskipnaden

09.08.2013

06.08.2012

08.08.2011

Studentsamskipnaden i Agder

1427

1541

1225

Studentsamskipnaden i Bergen

2460

1998

1569

Studentsamskipnaden i Bodø – inngår i Nordland

570

470

Studentsamskipnaden i Buskerud

616

572

467

Studentsamskipnaden i Finnmark

59

59

24

Studentsamskipnaden i Harstad

100

71

120

Studentsamskipnaden i Hedmark

320

143

68

Studentsamskipnaden i Indre Finnmark

2

0

0

Studentsamskipnaden i Narvik – inngår i Nordland

35

114

Studentsamskipnaden i Nesna

0

0

0

Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag

33

50

0

Studentsamskipnaden i Oppland

185

260

545

Studentsamskipnaden i Oslo *

3449

4200

4007

Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre

40

100

60

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

80

70

300

Studentsamskipnaden i Stavanger*4

321

1050

863

Studentsamskipnaden Stord/Haugesund

70

70

40

Studentsamskipnaden for Summnøre

548

479

526

Studentsamskipnaden i Telemark

123

120

257

Studentsamskipnaden i Tromsø

1947

1600

1365

Studentsamskipnaden i Trondheim

1517

2000

2501

Studentsamskipnaden i Vestfold

287

85

126

Studentsamskipnaden i Østfold

358

91

147

Studentsamskipnaden i Ås *2

17

200

170

Studentsamskipnaden i Nordland*3

633

   
Totalt

14592

15364

14964

*: Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad er slått sammen, da de ble en samskipnad fra 1. jan 2011
*2: Samskipnaden i Ås tar bare inn førsteårs studenter
*3: Studentsamskipnaden i Bodø og Narvik er slått sammen, de ble studentsamskipnaden for Nord-Norge fra 1. jan 2013
*4: Samskipnadene i Stavanger  hadde pr 24 juli 1.180 søkere på venteliste. Denne listen ble da slettet og søkere bedt om å søke på nytt. Den nye ventelisten har p.t. 337 reelle søkere.
Tallene er rapportert inn til Norsk studentorganisasjon fra de ulike samskipnadene i Norge, 9. august 2013

Sak fra Aftenposten (10/8-13) 14.300 i studentboligkø

NSOs studentboligundersøkelse 2013
Årets undersøkelse viser at det fortsatt er stor mangel på studentboliger. Den nasjonale dekningsgraden er på knappe 14,2 %, som er en fremgang fra 2012

Del dette