Du er her: Student.no > Pressemelding > Nytt finansieringssystem prioriterer kvalitet og gjennomføring

07.01.2015

Nytt finansieringssystem prioriterer kvalitet og gjennomføring

Ekspertutvalget for finansiering av universiteter og høyskoler la i dag frem sin rapport med forslag til ny finansieringsmodell. NSO er positive til mange av forslagene, men vil påpeke at institusjonsstyrene også får mer ansvar for å gjøre egne prioriteringer.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 7/1-15
 

Vi er positive til en økt basisbevilgning med forpliktende avtaler mellom departementet og institusjonene. NSO forventer at institusjonene bruker det økte handlingsrommet på økt studiekvalitet og bedre oppfølging og veiledning av studentene, som er det flest studenter er misfornøyde med i dag, sier leder av NSO, Anders Kvernmo Langset.

Utvalget vil at flere av de som begynner å studere skal fullføre utdanningen. Utvalget foreslår å belønne institusjonene for avlagte grader. Dette er et forslag som NSO støtter.

Gradsfinansiering krever økt fokus på studentenes læring og vil samtidig redusere behovet for overbooking. Det er institusjonene som legger det viktigste grunnlaget for at studentene skal fullføre studiene, derfor er det institusjonene som må belønnes, ikke den enkelte student, sier Kvernmo Langset

Utvalget anbefaler også å premiere studenter som fullfører en grad på normert tid ved å omgjøre en større del av lånet til stipend. Erfaringen viser at slike ordninger har liten effekt på studieprogresjonen. NSO mener at studiefinansieringen skal være god nok for alle som tar utdanning, ikke bare de som fullfører.

Turbostipend belønner de som lykkes fra før. Regjeringen burde heller bruke pengene på å redusere behovet for å jobbe ved siden av studiene. Ved å la studentene konsentrere seg om studiene og i tillegg gi bedre oppfølging, kan du også forvente bedre gjennomføring, avslutter Kvernmo Langset.

Fakta:
I forslag til ny modell er den tidligere forskningskomponenten slått sammen med basisbevilgningen og vil slik utgjøre 70% av den totale bevilgningen. I denne komponenten er det foreslått en avtalebasert komponent på 5% hvor institusjonene skal inngå avtaler med departementet på kvalitet, samspill med samfunn- og næringsliv og institusjonell profil (UKP-avtale).

 

Del dette