Du er her: Student.no > Pressemelding > NSOs studentboligundersøkelse 2013: Behov for rekordmange studentboliger

01.08.2013 (oppdatert 26.06.2014)

NSOs studentboligundersøkelse 2013: Behov for rekordmange studentboliger

studentboligundersøkelsen 2013

Årets ferske studentboligundersøkelse viser at bare 14,2 prosent av studentene kan bo i studentbolig og at det mangler over 13.000 nye studentboliger for å nå målet om 20 prosent dekningsgrad.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 01.08.13

Leiemarkedet er vanvittig tøft og tallene viser at samfunnsbehovet for flere studentboliger aldri har vært større. Når det er for få utleieenheter tilgjengelig er flere studentboliger blant de mest konkrete virkemidlene samfunnet har for å dempe presset. Bygging av minst 3000 studentboliger årlig vil komme studenter og hele leiemarkedet til gode, sier leder av Norsk studentorganisasjon, Ola Magnussen Rydje.

Regjeringens egen Levekårsundersøkelse viser at studentene aldri har brukt mer av studiestøtten på boutgifter. Studentenes boutgifter har økt med 15 prosent fra 2005 til 2010, og gjennomsnittlig boutgifter utgjør nå over 70 prosent av studiestøtten. For at prisøkningen ikke skal fortsette som tidligere kreves det en intensivering av studentboligbyggingen.

– Høye leiepriser og lav studiestøtte gjør oss stadig mer til arbeidstakere og mindre til studenter. Nå har begeret rent over og vi står til knærne i boutgifter. Løsningen er flere og billigere studentboliger, Regjeringen har ansvaret, og det haster, konstaterer Rydje.

NSOs krav til statsbudsjettet for 2014:

  • bygging av minst 3000 studentboliger årlig
  • øke statstilskuddet til 50 prosent
  • øke kostnadsrammen med 150.000 kroner

NSOs studentboligundersøkelse 2013:

Faktavedlegg Studentboligundersøkelsen 2013:

Del dette