Du er her: Student.no > Pressemelding > Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at flere studenter må avbryte studiene for å klare seg økonomisk

29.05.2020

Norsk studentorganisasjon (NSO) frykter at flere studenter må avbryte studiene for å klare seg økonomisk

I dag kom regjeringens fase 3-tiltakspakke. NSO mener dette var dyster lesning for alle norske studenter, da tiltakspakken ikke sikrer studentene økonomiske støtteordninger for inntektsbortfall gjennom sommeren og til høsten. 

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 29/5-20

– Selv om studiene og Lånekassen tar ferie, tar ikke regningene ferie. Dette vil medføre at mange studenter vil måtte ta opp dyre forbrukslån for å klare seg gjennom sommeren, noe som vil sette mange i en svært sårbar og vanskelig økonomisk situasjon. Vi frykter at dette vil kunne føre til at flere avbryter studiene for å klare seg økonomisk, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon. 

7 av 10 studenter er avhengig inntekten fra deltidsjobben, og enda flere er avhengig av sommerjobben for å klare seg økonomisk. Vi står i dag overfor en situasjon hvor mange studenter har blitt permittert eller mistet deltidsjobben, og som nå står helt uten inntekt. Mange bedrifter velger nå å ikke ta inn sommervikarer, noe som gjør at det blir flere om beinet om de få sommerjobbene som er tilgjengelig.  

– Mange studenter går en sommer i møte uten sommerjobb, som gjør at mange vil få store utfordringer med å kunne betale husleie og kjøpe seg mat i sommer. Studentene har ikke det samme sikkerhetsnettet i NAV som øvrige arbeidstakere, som gjør dette til en ekstra presset økonomisk situasjon for studentene, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon.  

Regjeringen og stortinget har i hovedsak ivaretatt studenters inntektsbortfall gjennom Lånekassen, men denne løsningen var kun en enkeltutbetaling som skulle dekke for mai og juni. I fase 3-tiltakspakken som kom i dag ligger det ingen forslag for å gi inntektssikring for studentene i de kommende månedene. 

– Vi reagerer sterkt på at norske studenter forskjellsbehandles på denne måten. At kun en av tre av norske studenter får økonomisk støtte, betyr at to av tre studenter får ingenting. Hvordan regjeringen kan mene at det er rettferdig, er uforståelig for oss. Nå må Stortinget igjen rette opp denne urettferdigheten, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon.  

 

Gjennomslag for oppgradering av studentboliger

I tiltakspakken foreslår regjeringen å øke bevilgningen til oppgradering av studentboliger med 250 millioner kroner i 2020. Dette roser vi regjeringen for, da det er viktig å gi studentene gode og trygge hjem. Dessverre havner dette tiltaket i skyggen av studentenes pressede økonomiske situasjon. 

Del dette