Du er her: Student.no > Pressemelding > Nei til foretaksmodell og markedsstyring av høyere utdanning

11.05.2018

Nei til foretaksmodell og markedsstyring av høyere utdanning

Norsk studentorganisasjon støtter oppropet mot foretaksmodell i høyere utdanning. Foretaksmodell og fristilling fra staten ble utredet av Ryssdal-utvalget i 2003. Da ble ideen avvist av både sektoren og stortinget. En foretaksmodell vil på sikt kunne gjøre institusjonene mer avhengig av ekstern inntjening. Det vil være en trussel mot fri forskning og mot et akademia åpent for alle.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 11/5-18

Vi ser trender internasjonalt hvor høyere utdanning blir mer markedsorientert. Vi skal ikke ha et akademia hvor faglige prioriteringer styres etter hva som er mest lønnsomt her og nå, og tilgang til høyere utdanning blir styrt av lommeboken. Derfor er vi i Norsk studentorganisasjon imot å utrede alternativer for eierskap av universiteter og høyskoler, sier leder av Norsk studentorganisasjon Mats J. Beldo.

Statsråd for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, har uttalt i forbindelse med en mulighetsstudie at hun ikke er for skolepenger i høyere utdanning i Norge.

Det er fint med garantier fra dagens regjering om at de ikke kommer til å innføre skolepenger. En endring til foretaksmodell er ikke kun en endring for inneværende regjeringsperiode. Vi har ingen garantier for hvilke konsekvenser en slik endring vil føre til i neste regjeringsperiode eller om 20 år. Nybø kan ikke garantere for hva fremtidige regjeringer gjør, sier Beldo.

Enkelte ledere ved landets universiteter og høyskoler har uttrykt utfordringer med dagens modell når det gjelder institusjonenes muligheter for å ta opp lån for å kunne gjennomføre større investeringer i blant annet bygg.

NSO deler bekymringene om at det er for vanskelig for institusjonene å komme i gang med nybygg eller større vedlikeholdsprosjekter. Men dette må vi kunne se etter løsninger på uten å rokke ved eierskapsmodellen. Regjeringen må gjerne sette i gang en utredning om hvordan institusjonene kan få bedre vilkår, men det må man kunne gjøre uten å endre eierskap og tilknytningsform, sier Beldo.


Norsk studentorganisasjon oppfordrer alle landets studenter til å støtte oppropet mot foretaksmodell i høyere utdanning på

Del dette