Du er her: Student.no > Pressemelding > Nå må institusjonene starte å ta studentenes tilbakemeldinger på alvor

29.01.2020 (oppdatert 12.02.2020)

Nå må institusjonene starte å ta studentenes tilbakemeldinger på alvor

I dag presenterte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) studentenes dom over norsk høyere utdanning. For syvende år på rad fremheves tilbakemelding og veiledning og muligheter til medvirkning som det studentene er minst fornøyd over. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at dette viser at utdanningsinstitusjonene ikke tar tilbakemeldingen fra studentene på alvor.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 29/01-20

Vi er dessverre ikke overrasket, men derimot svært skuffet. I syv år på rad har studentene meldt ifra om at veiledningen av studentene er det studentene er minst fornøyde med. Hvor mange år må gå før institusjonene tar tilbakemeldingen på alvor? Sier Marte Øien, leder av NSO

Nok et år viser Studiebarometeret at studentene er minst fornøyde med tilbakemeldinger og veiledning. Både antall tilbakemeldinger på arbeidet sitt fra faglige ansatte og innholdet i disse tilbakemeldingene kommer dårlig ut i tilbakemeldingen fra studentene. NSO mener det er kritikkverdig at tallene fortsatt viser at bare omlag halvparten av studentene er tilfreds med de faglig ansattes tilbakemeldinger, oppfølging og veiledning. Dette etter syv år med tilsvarende lav tilfredshet.

En positiv tilbakemelding i årets Studiebarometer er at studentene er tilfreds med aspektene knyttet til selve praksisen/praksisplassen. Dessverre viser undersøkelsen at studentene er mindre tilfreds med de aspektene institusjonene har ansvar for, som hvordan institusjonene forberedte studentene på praksisperioden, informasjonen de fikk i forkant, og hvor tilgjengelig ansatte ved institusjonene har vært for praksisstudentene underveis i praksisperioden.

Tilbakemeldingene på kvaliteten i praksis viser at dette er en god læringsform, og som flere ville hatt utbytte av å få inn i sitt studieprogram. At studentene svarer at de får et godt utbytte av praksis bekrefter bare våre innspill om at dette må bli et tilbud til flere. Samtidig må man passe på at det leveres på kvalitet både fra praksisstedene og fra utdanningsinsitusjonene, fortsetter Marte Øien.

Arbeidslivsrelevans er også mer en at studentene drar ut i praksis, men innebærer likeså å knytte arbeidslivet tettere inn i utdanningen. Studiebarometeret viser blant annet at mange opplever manglende mulighet til å jobbe med oppgaver i samarbeid med arbeidslivet, samt manglende innføring i hvordan man skal formidle egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere.

Vi oppfordrer statsråd for forskning og høyere utdanning Henrik Asheim til å ta med seg tilbakemeldingene fra studentene i Studiebarometeret inn i oppfølgingen av kommende stortingsmeldingen om arbeidsrelevans.Vi forventer at fremleggingen av den kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans og oppfølgingen av stortingsmeldingen vil gi alle studenter sterkere arbeidslivstilknytning i sin utdanning, avslutter Marte Øien.

Del dette