Du er her: Student.no > Pressemelding > Milliardgjennomslag for studentbevegelsen

14.10.2013 (oppdatert 06.02.2014)

Milliardgjennomslag for studentbevegelsen

Ikke på noe tidspunkt i de 38 årene Lånekassen har ført statistikk har studentene hatt mindre å rutte med enn i dag. Det blir det nå slutt på ettersom Regjeringen fra høsten 2014 vil innføre 11 måneder studiestøtte – et av studentbevegelsens viktigste krav de siste årene. Når det i tillegg bevilges 359 millioner til studentboligbygging er studentene de store vinnerne i statsbudsjettet 2014!

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 14/10-13

– Det er en historisk studiestøtteøkning og et vanvittig bra gjennomslag for Norsk studentorganisasjon og studentbevegelsen, jubler Ola Magnussen Rydje, leder av NSO.

Fra og med høsten 2014 vil studiestøtten økes fra 94.400 kroner til 105.600 kroner årlig og utbetales over 11 måneder. Dette tilsvarer en økning på 11.200,- i året, og bare stipendandelen utgjør en økning i statsbudsjettet på 586,4 millioner.

– Studentbevegelsen har i en årrekke kjempet for heltidsstudenten og lik rett til utdanning. Dette er et enormt steg i riktig retning og sikrer at studenter kan bruke mer tid der de skal – nemlig på lesesalen fremfor deltidsjobben, sier en opprømt og lykkelig studentleder.

I tillegg til økningen i studiestøtten budsjetteres det med økt statlig tilskudd og kostnadsramme for bygging av 1300 nye studentboliger i 2014, noe som betyr en økning på ca 110 millioner kroner fra fjorårets ordinære statsbudsjett.

– Flere studentboliger bedrer studentøkonomien, presser prisene ned på det private markedet, og er derfor et gode for alle som i dag sliter på et dyrt privat leiemarked. Studentboligbygging er en av de beste investeringene vi kan gjøre i kunnskapssamfunnet, sier Rydje.

Norsk studentorganisasjon håper at Solberg-regjeringen nå sørger for at studentene får se 11 måneder studiestøtte og flere studentboliger fredet og realisert, og at de fortsetter denne gode satsningen i årene som kommer.

Den nye regjeringen kommer nå til å møte en studentbevegelse som ikke er fornøyd med et senket ambisjonsnivå. Her må Solberg, den nye kunnskapsministeren og det klare flertallet som har lovet dette på Stortinget følge opp den vedtatte politikken i partiprogrammene og de gode valgløftene, konstaterer Rydje.

Regjeringens forslag til budsjett:

NSOs statsbudsjettside

Del dette