Du er her: Student.no > Pressemelding > Mangler over 13 200 studentboliger

28.07.2015 (oppdatert 29.07.2015)

Mangler over 13 200 studentboliger

Det er stor mangel på studentboliger i Norge. Her fra Prestvannet studentboliger i Tromsø. Foto: Wikipedia.
Det er stor mangel på studentboliger i Norge. Her fra Prestvannet studentboliger i Tromsø. Foto: Wikipedia.

For en drøy uke siden fikk nesten 90.000 studenter tilbud om studieplass. Norsk studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse viser at under 15 % av landets studenter har tilgang på studentbolig.

Pressemelding Norsk studentorganisasjon 28/7-15


I årets studentboligundersøkelse kommer det frem at kun 14.54 % av studentene i Norge har tilgang på studentbolig. Det vil med andre ord si at det gjenstår å bygge over 13.200 boliger for å nå målet om en nasjonal dekningsgrad på 20 %.

Trygge sosiale og økonomiske rammer er viktig for studentenes hverdag. Når bolig og økonomi blir så store stressfaktorer som det gjør i dag, går det ut over tiden vi har til å studere, sier Therese Eia Lerøen, leder av Norsk Studentorganisasjon.

I fjor stod hele 15.000 studenter i kø for studentbolig. Det er bevilget tilskudd til 2200 studentboliger i statsbudsjettet (med revidert) for 2015. Årets køtall blir presentert i august.

De høye køtallene fra i fjor beskriver en kritisk situasjon blant studenter. Regjeringen har tatt steg i riktig retning, men det er fortsatt en lang vei å gå. Nå må Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vise at det er hold i boligsatsningen ved å fortsette å øke byggetakten. NSOs krav til regjeringen er 3000 studentboliger årlig, uttaler Eia Lerøen.

Studentboligene bygges av studentsamskipnadene og er et spleiselag mellom staten og studentene. Kommunene er ansvarlige for tilretteleggingen for bygging av studentboliger. NSO mener studentboliger skal være tema i høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Når regjeringen og studentene har pengene klare må kommunene sørge for at byggeprosessene kan komme i gang så fort som mulig. NSO mener vertskommunene skal stille med gratis eller rimelige tomter til boligbygging. I høst må partiene vise at de satser på politikk som fremmer et godt studentmiljø i hele landet, avslutter Eia Lerøen.

Info:

Studentboligundersøkelsen har siden 1991 vært den viktigste kilden for informasjon om norske studenters boforhold. Hver sommer utgir Norsk Studentorganisasjon (NSO) denne med oppdaterte tall både for den samlede nasjonale statusen og med tall for den enkelte samskipnadskrets.

 

Last ned hele undersøkelsen og faktavedlegget (pdf).

Del dette