Du er her: Student.no > Pressemelding > Mangler finansiering for 30.000 studieplasser

19.07.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Mangler finansiering for 30.000 studieplasser

I dag ble opptakstallene til høyere utdanning offentliggjort. Igjen viser tallene at høyskoler og universitet over hele landet tar opp langt flere studenter enn de har fullfinansierte studieplasser til. I år tar institusjonene på landsbasis opp over 30 000 flere studenter enn de 52 000 studieplassene Kunnskapsdepartementet har tildelt.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 19.07.2013

«Dette er en uholdbar trend, og et vitnesbyrd på at dagens finansiering av utdanningssektoren må endres. Utdanningskvaliteten rammes på denne måten av at institusjonene prøver å få bunnlinja til å gå i pluss», sier leder av NSO, Ola Magnussen Rydje

Vi må fjerne dagens insentiver til å dytte flest mulig studenter gjennom en utdanning på kortest mulig tid og med minst mulig læringsressurser. Med det eksisterende finansieringssystemet vil utdanningskvalitet alltid komme i siste rekke.

«Norge trenger en modell hvor institusjonene får den økonomiske forutsigbarheten de trenger for å satse på kvalitet i et langtidsperspektiv», avslutter Rydje.

Del dette