Du er her: Student.no > Pressemelding > Mange viktige grep, men én navnendring forvirrer

02.12.2016

Mange viktige grep, men én navnendring forvirrer

Forsiden på Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning<br />
Forsiden på Meld. St. 9 (2016–2017) Fagfolk for fremtiden — Fagskoleutdanning

Regjeringen la i dag frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden». Norsk studentorganisasjon (NSO) mener regjeringen foreslår mange viktige og gode grep for å heve kvaliteten og styrke fagskolens egenart. NSO er forundret over at Regjeringen går imot sine egne argumenter om styrking av fagskolenes egenart og går inn for en symbolsk navnendring, fra fagskolepoeng til studiepoeng.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 2/12-16

Det er overraskende at Regjeringen med et pennestrøk vil gjøre fagskolepoeng til studiepoeng, når de selv sier at fagskolepoeng styrker egenarten. Navnendringen vil skape forvirring for både studenter, universiteter og høyskoler, men ikke minst for arbeidslivet og vil fort gi et inntrykk av at fagskoleutdanning skal være noe annet enn det er i dag, sier leder av NSO, Marianne Andenæs.

NSO oppfordrer Stortinget til å se bort fra en symbolsk navnendring som vil gi oss to typer studiepoeng og heller fokusere på de tiltakene som er foreslått for reell kvalitetsheving i fagskolene og overgangsordninger til universiteter og høyskoler. Norge trenger bred kompetanse for å møte omstilling og derfor er det svært positivt at Regjeringen er front for en styrking av utdanningstilbud over hele linja.

NSO støtter regjeringens klare beskjed til landets universiteter og høyskoler om å knytte tettere bånd til fagskolene, opprette gode overgangsordninger og sikre at faglige vurderinger gjennomføres ved opptak av fagskolestudenter, fortsetter Andenæs.

I over 80 år har den norske studentbevegelsen kjempet for en styrking av studentenes rettigheter og mulighet til å påvirke egen utdanning. Endelig skal de årelange kampene også komme fagskolestudentene til gode.

NSO vil rose Regjeringen for å styrke fagskolestudentenes formelle representasjon og rett til å være del av en Studentsamskipnad. Studentene vil være avgjørende pådrivere for utvikling av fagskolene og en nøkkel for å gjøre utdanningene bedre, som vi har sett og erfart ved universiteter og høyskoler, avslutter Andenæs.

Del dette