Du er her: Student.no > Pressemelding > Må kurse professorer i bruk av IKT i undervisning

07.05.2018

Må kurse professorer i bruk av IKT i undervisning

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø presenterte i dag tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018
Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø presenterte i dag tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018

Tilstandsrapporten for høyere utdanning viser at universiteter og høyskoler er for dårlige på pedagogisk bruk av IKT. Rapporten viser at 42 % av studentene i liten grad bruker digital teknologi i undervisningen. NSO mener at studentenes læring svekkes av for lite pedagogisk bruk av digital teknologi.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 7/5-18

 

Det trengs mer enn fine ord i strategier. Her må ledelsen ved landets universiteter og høyskoler kurse sine forelesere i hvordan digitale ressurser kan og bør brukes pedagogisk for best mulig læring. Det er et stort potensiale for læring som er uutnyttet på grunn av at vi ikke tar i bruk ressurser til det beste for studentene, sier leder av Norsk studentorganisasjon Mats J. Beldo.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning som ble lagt frem av minister for høyere utdanning og forskning, Iselin Nybø, viser at 70 % av studentene deltar mer aktivt i undervisningen når faglige ansatte bruker digitale ressurser. Dette viser at utdanningsinstitusjonene har mer å gå på når det gjelder bruk av IKT som pedagogisk læringsressurs.

Når vi ser at 70 % av studentene kunne ha oppnådd bedre resultater i studiene sine hvis foreleser hadde brukt digitale læringsressurser. Nå må institusjonene gjøre drastiske endringer i hvordan undervisningen skjer. Dagens situasjon er ikke bra nok, sier Beldo.

Del dette