Du er her: Student.no > Pressemelding > Livslang læring – etter fylte 30?

05.06.2019

Livslang læring – etter fylte 30?

NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling
NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling

Vi ser at utvalget i sitt forsøk på å tilrettelegge for livslang læring, kommer med endringer som påvirker mer enn bare livslang læring. Utvalget foreslår endringer som kan påvirke helheten negativt, dette gjelder tilbudet til Lånekassen, samt finansieringen av all virksomhet ved universiteter og høyskoler. NSO savner en helhetstenkning, sier Håkon Randgaard Mikalsen leder av Norsk studentorganisasjon.

Markussen-utvalget overrakte i dag sin rapport om livslang læring til statsrådene Jan Tore Sanner og Iselin Nybø.  Utvalget har vurdert hvordan endringer i arbeids- og samfunnslivet vil påvirke behovet for å lære hele livet. Utvalget har blant annet foreslått endringer i Lånekassens studiestøtte, finansiering av universiteter og høyskoler og regulering av gratisprinsippet i høyere utdanning. Nå må sektoren bruke god tid på å se nøye på hvilke konsekvenser dette vil få på det helhetlige utdanningssystemet.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 4/6-19
Utvalget har foreslått flere endringer i Statens lånekasses studiestøtteordninger. Blant annet foreslår de at det skal tilbys et tilleggslån på 80 000 kr til studenter over 30 år fordi støttenivået er for lavt. Utvalget argumenterer for at du etter fylte 30 har flere forpliktelser. Videre foreslår de å fjerne den nylig vedtatte gradskonverteringen, men kun for studenter over 35 år og endre grensen på støtte på åtte år til et gjeldstak på 6,5 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G).

– Studiestøtten er for lav for alle studenter. Det kan virke som begrepet livslang læring ifølge Markussen-utvalget kun skal gjelde fra du har fylt 30 år. Vi forventer at Nybø vil vurdere disse forslagene opp imot det helhetlige oppdraget til Lånekassen, og ikke kun basert på hva det er behov for med tanke på etter- og videreutdanning, sier Mikalsen

Utvalget foreslår å kutte basisbevilgningen til utdanningsinstitusjonene med 200 millioner for å finansiere “Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging” der det kan søkes om støtte til prosjekter av nye og fleksible utdanningstilbud. Utvalget sier i sin rapport at livslang læring ikke er ment å erstatte grunnutdanning.

Vi synes det er rart utvalget vil kutte 200 millioner fra basisbevilgningen og samtidig sier at livslang læring ikke vil erstatte grunnutdanningen. Det kan drastisk utfordre institusjonenes muligheter til å levere studietilbud av høy kvalitet slik studenter og samfunn forventer at institusjonene skal gjøre, fortsetter Mikalsen.

I tillegg foreslår utvalget at det skal være mulig å tilby utdanninger mot betaling der institusjonene kan gjenbruke innhold fra sitt gratistilbud. Det er en betydelig endring fra dagens forskrift som sier: statlige institusjoner kan kreve egenbetaling for fag/emner som normalt ikke er del av studieprogram som fører fram til grad eller yrkesutdanning.

– Det er naivt av utvalget å tro at dette forslaget ikke uthuler gratisprinsippet. NSO er imot egenfinansiering av utdanning og forventer at regjeringen følger sin egen politikk i Granavolden-plattformen og bevarer gratisprinsippet i høyere utdanning, det gjelder også livslang læring, avslutter Mikalsen.

Del dette