Du er her: Student.no > Pressemelding > La ikke den enkeltes lommebok avgjøre vår felles fremtid

09.06.2020

La ikke den enkeltes lommebok avgjøre vår felles fremtid

Utdannings- og forskningskomitéen la i dag frem sin innstilling til stortingsmeldingen Kompetansereformen – lære hele livet, Meld. st. 14 (2019-2020). Stortingsflertallet åpner nå muligheten for at flere skal betale for høyere utdanning. Dette er vi i Norsk studentorganisasjon (NSO) kritiske til, og forventer at gratisprinsippet i høyere utdanning ikke forringes.  

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 9/6-20

-Norge er en kunnskapsnasjon som trenger at vi fortsetter å investerer i kompetansen til våre ansatte. Det er ikke arbeidstakeren som skal sitte igjen med regningen for den kompetansen vi som samfunn trenger, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Stortinget er i deres innstilling enig med regjeringen om at de skal åpne egenbetalingsforskriften slik at de kan innføre egenbetaling for studenter på etter- og videreutdanning. Komiteen understreker videre nødvendigheten av at gratisprinsippet for ordinære utdanninger ligger fast. Vi mener derimot det er kunstig å sette et markant skille mellom etter- og videreutdanningsstudenter og ordinære studenter, da det ofte er flytende skiller mellom disse studentgruppene. Vi ønsker at gratisprinsippet skal ligge fast for alle som tar høyere utdanning ved offentlige institusjoner, uavhengig av merkelapp bak din studentstatus.

-Det er i dag ingen fasit på når du er såkalt ordinær student og når du er en etter- og videreutdanningsstudent. Derfor frykter vi at en åpning av egenbetalingsforskriften vil kunne gå ut over gratisprinsippet i høyere utdanning, sier Marte Øien, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Til slutt ønsker NSO å kommentere stortingsflertallets ønske om at arbeidslivsrelevans skal være en egen komponent i et nytt finansieringssystem for høyere utdanning.

-Vi ønsker ikke at stortinget skal diktere hva som er arbeidslivsrelevans. Dessverre risikerer vi nå at dette kan bli en realitet, da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har fått flertall om sitt forslag om egen arbeidslivsrelevanskomponent. Vi er enig med resten av komiteen og utdannings-Norge om at forslaget om arbeidslivsrelevans i finansieringssystemet legges i en skuff, avslutter Øien.

Del dette