Du er her: Student.no > Pressemelding > Kvalitetsreformen har feilet

21.05.2015 (oppdatert 01.06.2015)

Kvalitetsreformen har feilet

I dag ble riksrevisjonens undersøkelse av studiegjennomføringen i høyere utdanning lagt frem. Det er ti år siden reformen som skulle føre til bedre kvalitet ble iverksatt, men studentene venter fremdeles på kvalitetsløftet. NSO er enige med Riksrevisjonens dom, kvalitetsreformen har feilet.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 21/5-15

– Det er helt klart at landets utdanningsinstitusjoner har sviktet. Vi vet at oppfølging i studiene og individuell tilbakemelding fra faglærer er det flest studenter er misfornøyde med. Vi er enige med riksrevisjonens vurderinger, nå må landets rektorer skjerpe seg og prioritere studiekvaliteten, sier Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Kvalitetsreformen som skulle heve studiekvaliteten og føre til at flere studenter fullfører studiene, blant annet gjennom større grad av faglig oppfølging og veiledning mellom de faglig ansatte og studenter. Studiebarometeret til NOKUT viser at oppfølging og veiledning er det studentene er minst fornøyde med i studiet. NSO krever en mentorordning for alle norske studenter:

– Vi ønsker en mentorordning for alle studenter, der hver student får en tildelt fagansatt som sikrer oppfølging fra studiestart. Et definert forhold der studentene vet hvem som er deres mentor som de kan få faglige tilbakemeldinger fra, sier Langset

For at flere skal ha muligheten til å fullføre studiene må det også være mulig å bruke tiden på studier. NSO har lenge etterlyst økning i studiestøtten:

– Studentene i dag er avhengige av å jobbe mye siden av studiene, og dette påvirker studiegjennomføringen. Regjeringen må gjøre det mulig å bruke mer tid på studiene og prioritere økt studiefinansiering i neste års budsjett, avslutter NSO lederen.

Del dette