Du er her: Student.no > Pressemelding > Kunnskapssamfunnet må bli tema i valgkampen

29.08.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Kunnskapssamfunnet må bli tema i valgkampen

Hva skal jeg velge 9 sep 2013

Valgkampen går inn i en avsluttende fase. Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon representerer landets forskere og studenter og vi etterlyser debatten om kunnskapssamfunnet. Viktige velgergrupper har ikke fått høre hva de politiske partiene mener om høyere utdanning, forskning og fremtidens kunnskapssamfunn.

Pressemelding fra Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon 29/8-13

På landsmøtene til de politiske partiene før sommeren var kunnskap et hovedtema i flere av partiledertalene. En gjennomlesning av partiprogrammene viser at samtlige politiske partier har skyhøye ambisjoner på vegne av kunnskapssamfunnet (se utdrag nederst). De bør derfor fortelle velgerne om dette.

– Norge har 65 000 ansatte innenfor forskning og utvikling, og nærmere 220 000 studenter i høyere utdanning. Vi representerer viktige velgergrupper, og vi blir pekt på som en del av løsningen på mange utfordringer samfunnet står ovenfor. Nå forventer vi at partiene forteller oss hvordan vi skal utvikle kunnskapssamfunnet framover, og hvilket politisk alternativ som virkelig vil satse på sektoren, sier Petter Aaslestad (leder i Forskerforbundet) og Ola Magnussen Rydje (leder i Norsk studentorganisasjon).

Forskerforbundet gjennomførte i januar en undersøkelse blant sine medlemmer om stortingsvalget. Der kom det frem at 39 % mente partienes forsknings- og utdanningspolitikk i høy grad var viktig for hva de stemte, og 53 % svarte at dette i noen grad var viktig. Bare 8 % mente dette ikke var viktig. Undersøkelser blant studentene peker i samme retning, og i 2009 mente 46 % at høyere utdanning og forskning var den viktigste saken i valget.

Tidligere valgundersøkelser viser at flertallet av velgerne bestemmer seg under valgkampen, og at mange bestemmer seg rett før selve valgdagen. Forskerforbundet og Norsk studentorganisasjon vil derfor appellere til partiene om å sette kunnskapssamfunnet på dagsorden i den avsluttende valgkampen.

For flere spørsmål kontakt:
Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet på tlf 915 20 535
Ola Magnussen Rydje, leder i Norsk studentorganisasjon på tlf 957 92 556

_______________________________

Noen utdrag fra partiprogrammene:

  • SV: Vi vil satse på kunnskap og innovasjon for å sikre arbeid og velferd i fremtiden.
  • AP: Høyere utdanning og forskning er avgjørende for å bygge framtidas Kunnskaps-Norge.
  • SP: Samspillet mellom utdanning, forskning og næringsliv utgjør grunnlaget for et kunnskapsbasert og innovativt næringsliv med global konkurransekraft.
  • KrF: For å sikre fremtidig utvikling og verdiskaping, vil KrF prioritere investering i kunnskap og forskning.
  • Venstre: Kunnskap og kompetanse er det viktigste grunnlaget for demokrati, fremtidig verdiskaping og velferd.
  • Høyre: Kunnskap og nytenkning vil være drivkreftene i å trygge norske arbeidsplasser og videreutvikle den norske velferdsmodellen.
  • FrP: Forskning og utdanning er viktig for å stimulere verdiskapingen og videreutvikle Norge som kunnskapsnasjon.
Del dette