Du er her: Student.no > Pressemelding > – Kunnskapsministeren arrangerer NM i fusjon

20.01.2015

– Kunnskapsministeren arrangerer NM i fusjon

I dag inviterer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til sin årlige store kontaktkonferanse for høyere utdanning. I fjor lanserte ministeren en strukturmelding som en del av sin 7-punktsplan for bedre kvalitet, og nå går diskusjonen om hvordan fremtidens institusjonssektor skal se ut. Dessverre ser det meste ut til å handle om fusjoner, og NSO savner fokus på fagmiljøene og hvordan kvaliteten på disse skal styrkes.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 20/1-15

 

Vi er bekymret for at prosessen nå handler mer om hvilke institusjoner som skal sammenslås, i stedet for å handle om kvalitet. Vi er i utgangspunktet positive til prosessen og mener det er nødvendig med strukturendringer, men det er viktig for oss at det er kvalitet som er førende. Større institusjoner er ikke nødvendigvis bedre i seg selv, det er fagmiljøene som er det sentrale, sier leder for NSO, Anders Kvernmo Langset.

For nøyaktig et år siden sa statsråden dette når startskuddet for strukturmeldingen gikk:

«Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene.» (Torbjørn Røe Isaksen 14/1-2014).

NSO etterlyser både de tydelige kvalitetskravene og hvilke standarder som skal følges i strukturarbeidet.

NSO opplever at kartet nå blir tegnet uten at det er tydelig hva disse kvalitetskravene og standardene er. Dette skal ikke være NM i fusjon, men gjøre kvaliteten på utdanningene og forskningen bedre. Da må vi løfte blikket og stille spørsmålet: Hva kan vi gjøre for at utdanningen og forskningen på vår institusjon skal bli mest mulig?, sier Langset.

NSO mener at det heller ikke alltid er fusjoner mellom hele institusjoner er løsningen, men heller det å flytte et eller flere fagmiljø fra en institusjon til en annen.

Vi må i større grad tenke på å bygge de gode fagmiljøene. Problemet i dag er at for mange driver med det samme. Da må institusjonene i større grad være klare til å gi bort de utdanningene som ikke er prioriterte og som havner utenfor den faglige profilen, istedenfor å kun tenke fusjon eller ikke mellom hele institusjoner. Dette ville bidra til å sikre reell arbeidsdeling, sier Langset.

NSO mener at fusjon ikke skal være et mål i seg selv, men det kan være middelet dersom det bidrar til sterkere fagmiljøer. I dag ser veldig mye av diskusjonen ut til å handle om å skape større administrative enheter, gjerne fordelt over flere satelittcampuser, men lite om den aktiviteten som skjer i selve fagmiljøene. Altfor mange studenter faller også fra i løpet av utdanningen, og Studiebarometeret viste til at flertallet av norske studentene er misfornøyde med oppfølgingen de får i studiet. NSO savner et sterkere fokus på studiekvalitet i strukturprosessen.

Regjeringen burde stilt klarere krav til koblingen mellom forskningen institusjonene driver med og utdanningen som blir gitt. De burde også krevd at institusjonene må prioritere god oppfølging av studentene og at hensikten er å lage gode utdanningsløp som legger opp til at studentene skal lykkes. Her opplever vi ikke at regjeringen er tydelig nok, sier Langset.

Del dette