Du er her: Student.no > Pressemelding > Krisepakken hjelper mange studenter

29.01.2021

Krisepakken hjelper mange studenter

NSOs leder Andreas Trohjell (Foto NSO/Skjalg Bøhmer Vold)
NSOs leder Andreas Trohjell (Foto NSO/Skjalg Bøhmer Vold)

I dag la regjeringen frem en ny krisepakke for studenter. Den kompenserer for inntektsbortfall, samtidig som den inneholder andre tiltak for studenter i denne vanskelige tiden. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at mange av forslagene fra regjeringen bedrer studenters situasjon.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 29/1-21

Krisepakken som nå ligger på bordet har mange gode forslag som treffer bredt. Studentene har etterspurt en krisepakke siden i høst, og vi er glad for at regjeringen har tatt med seg flere av studentenes innspill, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

Etter jul satte Stortinget av en milliard kroner for at regjeringen skulle komme med en krisepakke til studentene. Regjeringens forslag går utover Stortinget sin bestilling om en krisepakke for våren 2021, og åpner for at studenter som kan vise til inntektstap tilbake til sommeren 2020 kan få støtte.

-På bestilling fra Stortinget har Regjeringen lagt frem en krisepakke. Vi er svært glade for at studentene har blitt lyttet til og at Regjeringen også ivaretar mange av de studentene som har hatt det vanskelig siden sommeren, sier Trohjell.

Mange studenter har mistet muligheten til å få en jobb. Disse studentene står derfor i en svært vanskelig økonomisk situasjon uten å kunne vise til inntektsbortfall grunnet et begrenset arbeidsmarked. NSO har ved flere anledninger påpekt at dette spesielt vil være et problem for førsteårsstudenter, og at en ny krisepakke må inneholde en ordning for studenter i denne situasjonen.

Vi er skuffet over at studenter som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg jobb ikke har krav på krisestøtten, og håper Stortinget vil sørge for at også disse blir inkludert, fortsetter Trohjell.

Forslaget inneholder også en rekke tiltak som har fokus på å bedre studentenes studiesituasjon og trivsel under pandemien. Blant annet ønsker regjeringen at utdanningsinstitusjonene og studentsamskipnadene skal ansette studenter for å følge opp studenter faglig og sosialt.

For mange har studiesituasjonen vært utfordrende i høst og i vinter. Sammen med de andre tiltakene er forslaget om å ansette studenter på institusjonene og samskipnadene et godt forslag som både kan bedre studiekvaliteten og trivselen til studenter under koronapandemien, avslutter NSOs leder

Mer info

Noen av forslag fra regjeringen:

  • Tilbud om å søke om 26 000 kr gjennom Lånekassen, hvor 40% omgjøres til stipend for studenter som kan dokumentere inntektsbortfall.
  • Utvider dokumentasjonsgrunnlaget bakover til 16. juni 2020.
  • 150 millioner til utdanningsinstitusjonene for å ansette studenter til å følge faglig opp andre studenter.
  • 50 millioner til studentsamskipnadene kroner for å lønne studenter som skal sørge for gode sosiale tilbud til andre studenter. Studentene skal bidra til at sosiale tilbud iverksettes raskt og til at de når ut til studentene. Midlene fordeles til studentsamskipnadene.

Les mer om regjeringens forslag her

Del dette