Du er her: Student.no > Pressemelding > Klare spor til forbedring

05.04.2019

Klare spor til forbedring

Åse Michaelsen (Frp) - Eldre- og folkehelseminister (foto Stortinget)
Åse Michaelsen (Frp) - Eldre- og folkehelseminister (foto Stortinget)

I dag har regjeringens Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) lagt frem Folkehelsemeldingen. I meldingen har regjeringen for første gang kommet med konkrete tiltak for å styrke studentenes psykiske helse. NSO er veldig fornød med at regjeringen fremhever de konkrete utfordringene det er å være student, i Folkehelsemeldingen.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 5/4-19

Vi er veldig glad for at regjeringen endelig har prioritert inn studentenes psykiske helse i Folkehelsemeldingen. Vi ser mange gode tiltak for å styrke forebyggingen og satsingen på studentenes psykiske helse, sier Håkon Randgaard Mikalssen leder av Norsk studentorganisasjon.

I Folkehelsemeldingen ansvarliggjør regjeringen kommunenes ansvar for å ha tilgjengelige fastleger, også til studentene. I tillegg oppfordrer de vertskommunene til å gå igjennom tilbudene deres når det gjelder forebyggende tiltak for å bedre den psykiske helsen til studentene.

Andre forslag regjeringen har kommet med er:

– Fremdeles stimulere studentsamskipnader og høyere utdanningsinstitusjoner til å tilby tiltak for å bedre den psykiske helsen til studentene.
– Gjøre informasjon om psykisk helsetilbud lettere tilgjengelig og styrke kompetansen om psykiske helseproblemer på utdanningsinstitusjonene.
– Vurdere å innføre en prøveordning med kombinerte omsorgs- og studentboliger.
– Vurdere å etablere ungdomspanel
– Vurdere hvordan det forebyggende arbeidet mot ensomhet kan innrettes slik at det kan komme studentene til gode.

Vi ser igjen mange gode forslag fra regjeringen og dette er en veldig god begynnelse for å styrke studentenes psykiske helse. Vi er spesielt glade for at regjeringen tydeliggjør ansvaret kommunene har, og forventer at regjeringen også gir kommunene midler slik at de kan følge opp forventningene, sier Mikalsen

Flere av funnene i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er referert i folkehelsemeldingen. SHoT undersøkelsen forteller oss hvordan tilstanden til studentene er, men ikke hvordan tilstanden kan bedres.

Folkehelsemeldingen er et godt startskudd, men den viser også behovet for en egen studenthelsemelding. Når regjeringen nå skal vurdere forebyggende tiltak mot ensomhet og psykiske helseplager, trenger vi en mer omfattende kartlegging av og forskning på studentenes helse. Dette tiltaket er en egen studenthelsemelding, avslutter Mikalsen

Del dette