Du er her: Student.no > Pressemelding > Klare krav fra studentene

26.03.2017

Klare krav fra studentene

I løpet av helgen har NSO vedtatt en mengde ny og revidert politikk, samt valgt nye tillitsvalgte. Nå skal NSO jobbe målrettet for å få flere gjennomslag!

 

 Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 26/3-17

 

– Jeg er stolt over de gode vedtakene vi har gjort i helgen. Fokuset har vært å gjøre utdanningsnorge, altså studentens hverdag, både nasjonalt som internasjonalt bedre. I tillegg skal NSO som organisasjon nå nye høyder – vi skal bli enda bedre, sier Marianne Andenæs. – Jeg skal fortsette å jobbe beinhardt med NSOs politikk frem til juli. Studentbevegelsen er alltid i utvikling og vil løfte seg enda et hakk når Mats Beldo overtar roret som ny leder, fortsetter Andenæs.

Nyvalgt Arbeidsutvalg for NSO 2017/18

 • Leder: Mats Johansen Beldo
 • Nestleder: Anne Helene Bakke
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Kine Nossen
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Ida Austgulen
 • Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Jonas Strisland
 • Internasjonalt ansvarlig: Jone Trovåg

Jeg skal sammen med norske studenter sørge for at vi ikke blir glemt. Jeg skal sørge for at verken regjeringen eller de andre partiene slipper unna med tomme ord. En bedring av studentøkonomien og kvaliteten på utdanningen skal prioriteres i neste stortingsperiode og vi skal stoppe et hvert forsøk på å innføre skolepenger, sier den nyvalgte lederen i NSO, Mats Johansen Beldo.

Les mer om Mats Beldo og hans arbeidsutvalg her:
Regjeringserklæringen skal ikke glemme studentene
de tiltrer sine verv 1 juli 2017

Resolusjoner
Styrk rettighetene til studenter med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)!

NSO mener at:

 • Ingen studenter skal stå i fare for å måtte avbryte studiene på grunn av
  manglende BPA-tjenester.
 • Ansvarsfordelingen mellom kommunene og NAV må bli tydeligere for å sikre et
  mer oversiktlig og forutsigbart system.
 • Studenter som trenger det skal ha mulighet til å ta med sin BPA-ordning på

 

Bedre tilrettelegging for studenter med psykiske helseplager

NSO mener at:

 • Regjeringen må sette av øremerkede midler til opplæring av studiekonsulenter hva
  gjelder tilrettelegging for studenter med psykiske utfordringer.
 • Studenter med særskilt behov for tilrettelegging grunnet psykiske plager skal få en
  individuell oppfølgingsplan basert på anbefalinger fra helsepersonell.
 • Institusjonene og vertskommunene står ansvarlige for at oppfølgingsplanen for
  studenter med psykiske plager blir fulgt opp gjennom hele studieløpet.

 Vedtakene og valgresultatene fra landsmøtet 2017
Her finner du alle vedtak og valg på NSOs 7. landsmøte 2017

 • Handlingsplan 2017/2018
 • Rammebudsjett for NSO 2018
 • Plattformer
 • Internasjonal plattform
 • Plattform for organisering og dimensjonering av høyere utdanning

 

 

Del dette