Du er her: Student.no > Pressemelding > Klare klimakrav fra studentene

07.04.2019

Klare klimakrav fra studentene

NSOs nyvalgte AU for 2019/20 -Christina Eide, Julie Størholdt Iversen , Marte Øien, Stian Skarheim Magelssen, Felipe F. Garcia og Fam Karine Heer Aas. (Foto: NSO/ Jonas O. Østvik)<br />
NSOs nyvalgte AU for 2019/20 -Christina Eide, Julie Størholdt Iversen , Marte Øien, Stian Skarheim Magelssen, Felipe F. Garcia og Fam Karine Heer Aas. (Foto: NSO/ Jonas O. Østvik)

I løpet av helgen har Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtatt en mengde ny og revidert politikk, samt valgt nye tillitsvalgte. NSO har også tatt et klart standpunkt i det vedtatte resolusjonen om generasjonskampen om klima

Dette kan ikke sies klarere fra norske studenter. Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig virksomhet, sier NSOs leder Håkon Randgaard Mikalsen og forsetter – Vi vil ikke høre at det er bra at vi engasjerer oss. Vi vil ha politikere som tar ansvar. Vi vil ha handling nå.

Nyvalgt Arbeidsutvalg for NSO 2019/20

 •  Leder: Marte Øien
 • Nestleder: Felipe F. Garcia
 • Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Christina Eide
 • Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Julie Størholdt Iversen
 • Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Fam Karine Heer Aas
 • Internasjonalt ansvarlig: Stian Skarheim Magelssen

Når jeg nå skal representere studentstemmen i Norge, skal jeg hver dag sørge for at regjeringen jobber for at det er mulig å være en student på heltid og da må studentøkonomien styrkes, sier nyvalgt leder av NSO, Marte Øien

Les mer om Marte Øien og hennes arbeidsutvalg her:
Marte Øien blir den nye studentstemmen
de tiltrer sine verv 1 juli 2019

Resolusjoner

UH-sektoren må ta sitt klimaaansvar

NSO mener at:

 •  Statlig finansiering av petroleumsforskning som er uforenlig med Norges klimaforpliktelser må opphøre.
 • Staten må øke finansiering av forskning knyttet til energiomstilling, klima, miljø og fornybar energi.
 • Landets universiteter og høyskoler skal halvere sine klimagassutslipp innen 2025 og være klimanøytrale innen 2030.
 • Norges kutt i klimagassutslipp skal være reelle kutt, og ikke gjøres gjennom kjøp av klimakvoter.
 • Den norske stat må utfase petroleumsvirksomhet, til fordel for mer klimavennlig virksomhet.
 • Den norske stat må forplikte seg til forskning på mer klimavennlig virksomhet

Krav om språkstipend til forberedende språkkurs for alle utvekslingsstudenter

NSO mener at:

 •  det må iverksettes tiltak for å gjøre utveksling mer forutsigbart for studentene, derav tilrettelegge for overgangen til en ny kultur og et nytt språk.
 • alle studenter som tar utveksling som en del av en grad i Norge eller hel grad i utlandet til et ikke-engelskspråklig land har rett på språkstipend til et forberedende språkkurs

Vedtakene og valgresultatene fra landsmøtet 2019
Her finner du alle vedtak og valg på NSOs 9. landsmøte 2019
Vi er studentstemmen!

Del dette