Du er her: Student.no > Pressemelding > Hvordan skal samfunnet betale for at ingen går ut på dato?

22.04.2020

Hvordan skal samfunnet betale for at ingen går ut på dato?

(Bilde Kunnskapsdepartementet Omslagsillustrasjon: Miksmaster)
(Bilde Kunnskapsdepartementet Omslagsillustrasjon: Miksmaster)

I dag ble regjeringens kompetansereform “Lære hele livet” lansert. Norsk studentorganisasjon (NSO) er glade for at regjeringen velger å satse på kompetanse og vil bevare gratisprinsippet. Meldingen viser at det er behov for en helhetlig gjennomgang av hvordan utdanning finansieres.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 22/4-20

Stortingsmeldingen “lære hele livet” favner bredt, derfor må vi holde tunga rett i munnen og ta oss tid til å se på finansieringen av høyere utdanning separat. Vi er bekymret for at en økning av forventninger og oppgaver til universitetene og høyskolene vil påvirke kvaliteten til den utdanningen som gis i dag. NSO mener derfor det er viktig at det utføres en gjennomgang av finansieringen av høyere utdanning, sier Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO)).

Regjeringen løfter i Stortingsmeldingen at de skal vurdere behovet for justeringer av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler i forbindelse med stortingsmeldingen om styringspolitikken for statlige universiteter og høyskoler. NSO ønsker at Stortinget ber Regjeringen allerede nå sette ned et partssammensatt utvalg for å gjøre en gjennomgang av finansieringssystemet.

Det må settes ned et partssammensatt utvalg for å komme frem til de endringene som må til for å få på plass et finansieringssystem som møter dagens og morgendagens behov for livslang læring. Her må også studenter være involvert, fortsetter Marte Øien, leder av Norsk studentorganisasjon.

Videre foreslår regjeringen å gjennomgå og tydeliggjøre regelverket for betaling av utdanning. Dette gjelder både gjenbruk av undervisningsmateriale fra ordinære utdanninger og en utvidelse av hvilke utdanninger utdanningsinstitusjonene kan ta betalt for. I stortingsmeldingen skriver de også at gratisprinsippet for ordinære utdanninger skal ligge fast.

Vi er veldig glad for at regjeringen legger gratisprinsippet til grunn for høyere utdanning. For å sikre nødvendig kompetanse til arbeidslivet må vi diskutere hvem som skal betale for det. NSO forventer at regjeringen og stortinget kommer frem til en løsning som ikke involverer at enkeltindividet skal betale for arbeidslivets behov, avslutter Øien.

Del dette