Du er her: Student.no > Pressemelding > Gratulerer med den internasjonale studentdagen

17.11.2014 (oppdatert 18.11.2014)

Gratulerer med den internasjonale studentdagen

(English version below)

I dag 17.november feirer studenter i mange land den internasjonale studentdagen. I år er også norske studenter med på feiringen, og det blir lokale arrangementer i byer og tettsteder over hele landet. I år er fokuset på internasjonale studenter i Norge og det mangfoldet internasjonale studenter skaper på studiestedene landet rundt.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 17/11-14

Gratulerer med dagen til alle studenter i Norge! Nå skal vi virkelig feire våre internasjonale kollegaer og vise hva de betyr for norsk høyere utdanning og for hele det norske samfunnet, sier NSOs leder Anders Kvernmo Langset.

Den internasjonale studentdagen markeres over hele landet, med flere ulike arrangementer av NSOs medlemslag.NSO håper og tror at denne dagen vil bli en årlig festdag ved landets høyere utdanningsinstitusjoner. I år er temaet særlig aktuelt etter regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter som vil studere i Norge.

Vi ønsker en markering som viser hva internasjonale studenter betyr for mangfoldet og kvaliteten på norsk høyere utdanning, og å markere at studentene sier et klart nei til regjeringens forslag om å innføre skolepenger for internasjonale studenter, sier Langset

Lokale arrangementer under den internasjonale studentdagen i Norge, 17. november 2014:

Oslo:
Bergen
Kristiansand
Trondheim
Volda
Stavanger
Bodø
Harstad
Ås
Nord-Trøndelag
Ålesund
Buskerud/Vestfold
Narvik
Molde
Tromsø

Se bilder fra lokale arrangementer på NSOs facebookside utover hele dagen.

Følg også emneknaggen #StudentsDay på twitter og instagram.

______________________________________________________________________

Today, the 17th of November, students in many countries celebrate the International Students’ Day. This year, Norwegian students are also celebrating, and there will be local events in cities and villages all over the country. This year the focus is on international students in Norway and the diversity international students bring to the higher educational institutions across the country.

Press release from NUS-Norway (NSO) 17/11-14

«Congratulations on the day to all students in Norway! Now we will really celebrate our international colleagues and demonstrate what they mean for Norwegian higher education and for the whole of Norwegian society», says the President of NUS-Norway Anders Kvernmo Langset.

International Students’ Day will be marked over the entire country, with many different events arranged by NSO’s member organisations. NSO hopes and believes that this day will be an annual celebration day in the country’s higher education institutions. This year the theme is particularly relevant after the government’s proposal to introduce tuition fees for international students who wish to study in Norway.

«We hope for a marking which demonstrates what international students mean for the diversity and quality of Norwegian higher education, and to demonstrate that students are saying a clear no to the government’s proposal to introduce tuition fees for international students», says Langset.

Local events during International Students’ Day in Norway, 17th of November 2014:

Oslo:
Bergen
Kristiansand
Trondheim
Volda
Stavanger
Bodø
Harstad
Ås
Nord-Trøndelag
Ålesund
Buskerud/Vestfold
Narvik
Molde
Tromsø

See pictures from local events on NSO’s facebook page throughout the day.

You can also follow the hashtag #StudentsDay on twitter and instagram.

Del dette