Du er her: Student.no > Pressemelding > Forbud er feil konklusjon!

23.03.2018

Forbud er feil konklusjon!

Regjeringen har i dag lagt frem forslag om forbud mot å bruke ansiktsdekkende plagg i undervisning ved høyere utdanningsinstitusjoner. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at et forbud ikke vil løse utfordringer med manglende inkludering, men heller føre til at enkelte kvinner ikke opplever at høyere utdanning er et alternativ for dem.

Pressemelding fra NSO 23/03-2018

– Vi mener at det ikke er grunn til å forby klesplagg dersom disse ikke er til hinder for undervisningen. Dagens ordning, hvor institusjonene kan stille krav til bekledning etter faglige vurderinger på enkelte studier og emner, er en bedre løsning enn et generelt forbud, uttaler leder i NSO Mats Johansen Beldo

Dette er et forbud som vil ramme svært få kvinner i høyere utdanning og NSO mener at en løsning hvor institusjonen går i dialog med den enkelte er bedre for å møte de bekymringene regjeringen har med heldekkende ansiktsplagg. Dette mener studentorganisasjonen at regjeringens eget høringsnotat støtter opp under. De faglige vurderingene påpeker at kunnskapsgrunnlaget for et forbud mangler og at et forbud kan føre til økt marginalisering og også radikalisering.

– Det kan virke som om dette forbudet er mer til for majoritetens behov, enn for å gi mer frihet til de kvinnene det angår. Vi tror at dialog er en bedre løsning enn forbud, avslutter Beldo.

NSO presiserer at de ikke tar stilling til hvordan saken skal håndteres i øvrige deler av utdanningssystemet.

Del dette