Du er her: Student.no > Pressemelding > For lite tid til veiledning i høyere utdanning!

10.01.2018

For lite tid til veiledning i høyere utdanning!

I dag fremla NOKUT sin Underviserundersøkelsen 2017 som viser at undervisere i høyere utdanning er lite fornøyd med ressurser og tid til veiledning av studenter. Dette samsvarer med undersøkelsen studiebarometeret, som viser hva norske studenter mener. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener dette er bekymringsfullt.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 10/1-18

Her er studentene og underviserne helt enige i at det er for dårlig veiledning for studenter. Dette går til syvende og sist ut over studiekvaliteten i norsk høyere utdanning, sier Mats Beldo leder i Norsk studentorganisasjon

Undersøkelsen viser at universitetene og høgskolene tar for lite ansvar for manglende studentveiledning. Underviserne mener det prioriteres for lite ressurser til oppfølging og veiledning.

Utdanningsinstitusjonene er nødt til å prioritere ressurser til oppfølging og veiledning av studenter. Et godt forslag fra oss er å innføre et program slik at alle studenter har tilgang på en mentor ved studiestart, sier Beldo

Underviserne mener også at studentene har for lave forkunnskaper når de går inn i høyere utdanning. NSO mener at løsningen på problemet ligger i videregående skole.

Her må regjeringen ta ansvar for at videregående skole faktisk er studieforberende. Det stilles høye forventninger til forkunnskaper når man skal begynne på høyere utdanning. Et tiltak kan her være å styrke rådgivningstjenesten i skolen, avslutter Beldo.

Del dette