Du er her: Student.no > Pressemelding > Flere studieplasser gir tøffere kamp om studentboligene

20.07.2017

Flere studieplasser gir tøffere kamp om studentboligene

Studentboliger Moholt i Trondheim. Foto: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim
Studentboliger Moholt i Trondheim. Foto: Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Færre enn 15 % av studentene i Norge vil ha mulighet til å bo i studentbolig i år, det viser Norsk Studentorganisasjons (NSO) studentboligundersøkelse som ble offentliggjort i dag. NSO mener økningen i studieplasser krever større satsing på bygging av studentboliger.

– Det mangler fortsatt over 14 000 boliger for å nå målet om at 20 % av studentene skal ha mulighet til å bo i studentbolig. Vi håper regjeringen går enda lenger i høst, og innfrir studentkravet om 3000 nye studentboliger. En trygg boligsituasjon for studentene gir en bedre studiehverdag, sier leder i Norsk Studentorganisasjon Mats Beldo

I går fikk 94 000 søkere tilbud om studieplass. Med et stadig økende studenttall blir det flere studenter som kjemper om de samme studentboligene, og flere må finne bolig i et allerede presset privat boligmarked.

– Med et stadig presset privat leiemarked er det viktig med videre satsing på studentboliger og økte kostnadsrammer for samskipnadene. Med økte statstilskudd vil vi sikre lavere leiepris for studenter som er hardt presset økonomisk, fortsetter Beldo.

NSO har et mål om at 20 % av studentene i Norge skal kunne bo i studentbolig. Undersøkelsen viser at det mangler i overkant av 14.000 boliger for å nå dette målet. NSO krever at regjeringen tildeler 3000 studentboliger i statsbudsjettet for 2017.

– Studentboliger er et gode for hele befolkningen. Jo flere som har tilgang til studentbolig, desto mindre blir presset på det private leiemarkedet, avslutter studentlederen.

Del dette