Du er her: Student.no > Pressemelding > Feil løsning fra OECD

18.01.2016

Feil løsning fra OECD

OECD sier i en rapport om norsk økonomi og høyere utdanning at vi ikke får nok igjen for pengene vi bruker på utdanning. OECD mener dette blant annet er fordi institusjonene scorer for dårlig på internasjonale rangeringer. I tillegg påpeker de at unge ikke velger utdanning etter hvor det er høyest etterspørsel i arbeidsmarkedet. Blant verktøyene OECD anbefaler finner vi blant annet økonomiske insentiver rettet mot studenter for å fullføre studiene raskere og til å velge «riktig» utdanning.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 18/1-16

OECD legger til grunn at det finnes riktige utdanninger som studentene burde velge. Vi mener dette er feil, da det ikke er mulig å forutse hvilken kompetanse vi trenger i fremtiden. Analysen i rapporten er mangelfull både i hvordan den måler kvalitet og i hva den mener er målsetninger for norsk høyere utdanning, uttaler leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Therese Eia Lerøen.

Flere av tiltakene OECD presenterer ble også diskutert da produktivitetskommisjonen la frem sin delrapport februar 2015. NSO mener at studiestøtten skal sikre lik rett til utdanning fremfor å være et verktøy for myndighetene til å lede studenter inn på enkelte utdanninger og at premiering på individnivå ikke løser kvalitetsutfordringene studentene melder om i blant annet Studiebarometeret. De foreslåtte tiltakene faller derfor ikke i god jord hos studentene, som mener det er andre tiltak som bør løftes i kvalitetsdebatten.

Dette er tiltak som vi ikke har bruk for i vår norske verktøykasse. Vi må heller se på hvordan kvaliteten på utdanningen kan bli bedre og hvordan studentene kan få brukt mer tid på studiene, sier Therese Eia Lerøen

Fornuftig nok valgte Finansministeren å ikke fokusere på disse forslagene i sin innledning i dag. NSO følger regjeringens arbeid med den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i  høyere utdanning tett og mener det er viktig at både finansministeren og kunnskapsministeren lytter til studentene i Norge i utformingen av denne.

Vi inviterer finansministeren og regjeringen til å lytte til studentene og institusjonene som vet hvor skoen trykker, avslutter Eia Lerøen.

Del dette