Du er her: Student.no > Pressemelding > Et dokument for en samlet global studentstemme

25.05.2016 (oppdatert 01.06.2016)

Et dokument for en samlet global studentstemme

Lørdag 14. mai ble den Europeiske studentunionen (ESU) første studentorganisasjon som formelt undertegnet «Bergenserklæringen», en global studenterklæring skrevet av studentaktivister fra hele verden. Etter initiativ fra Norsk studentorganisasjon (NSO) og ESU ble en gruppe studenter fra studentbevegelsene i Brasil, Canada, Colombia, Burkina Faso, Burma, Zimbabwe, Kazakhstan, Spania og stillehavsøya Niue samlet for å skrive et dokument som stadfester et verdigrunnlag for en global studentstemme.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 25/5-16

Dokumentet har fra start til slutt vært forfattet av en mangfoldig gruppe studenter på tvers av kontinenter. Da vi ankom Bergen var ikke et eneste ord satt på papiret. At vi klarer å skrive et slikt dokument i felleskap er ingenting annet enn imponerende, sier en stolt Helge Schwitters, internasjonalt ansvarlig i NSO.

Bergenserklæringen er et åpent dokument som skal spres til alle studentorganisasjoner i verden og målsetningen er at så mange som mulig skal undertegne det. Ambisjonen er at vi bringer studentorganisasjoner tettere sammen og bruker det som et fundament for tettere samarbeid og opprettelsen av et nettverk som kan utvikle seg til å bli en global bevegelse.

Siste avsnitt i deklarasjonen staker ut en ambisiøs visjonær kurs, vi ønsker å utvikle et formelt samarbeid på tvers av kontinenter. Studentene trenger en samlet global studentstemme. De store avgjørelsene som påvirker vår utdanning og framtid kan ikke tas uten studenter til stede i rommet, sier Schwitters

En felles global studentstemme har vært noe NSO har ønsket i flere år. Tildelingen av vertskapet for ESUs generalforsamling høsten 2014 ble startskuddet for å jobbe aktivt for å få det til. Med ESU som pådriver har vi klart å nå ut til en stor gruppe organisasjoner utenfor Europa og de andre nasjonale studentorganisasjoner i Europa har vært uvurderlige i arbeidet som har ledet fram mot Bergen. Nå trengs det støtte for å ta neste steg.

Vi kan ikke stoppe opp og tro at en deklarasjon vil bedre studentenes representasjon.  Vi trenger å jobbe videre for å skape møtearenaer for organisasjonene som stiller seg  bak Bergenserklæringen. Vi leter etter støttespillere og oppfordrer norske myndigheter til å være med på dette viktige demokratiprosjektet. Representasjon og inkludering av framtiden vil være en viktig nøkkel for å sikre bærekraftig utvikling i verden, avslutter Schwitters.

GSV

Del dette