Du er her: Student.no > Pressemelding > Endelig kan det bli flere praksisplasser til studentene

12.03.2021

Endelig kan det bli flere praksisplasser til studentene

I dag la regjeringen frem stortingsmeldingen Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. Norsk studentorganisasjon er glad regjeringen vil øke arbeidslivsrelevansen i utdanningen for norske studenter. Mer og bedre praksis er et av de viktigste tiltakene.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 12/3-21

For studenter med obligatorisk praksis har det lenge vært etterlyst at kvaliteten heves. Det er bra regjeringen nå følger opp dette, og at de i tillegg vil ha praksis inn på flere studier. Dette er noe vi vet norske studenter ønsker, sier nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Felipe Garcia.

Garcia trekker spesielt frem at regjeringen tar en aktiv rolle ved å sørge for flere praksisplasser i departementene som et godt tiltak for å sørge for at det blir flere praksisplasser. Likevel må det gjøres mer for å sikre at studenter med obligatorisk praksis får gjennomført praksis på en god måte.

Norske studenter er allerede i en krevende økonomisk situasjon. Vi har lenge etterlyst en garanti for reisevei eller økonomisk støtte for de studentene som må flytte for å gjennomføre praksis. Dette er noe vi vil be Stortinget rydde opp i, sier Garcia.

Arbeidsrelevans er mer enn praksis, og stortingsmeldingen tar for seg en rekke viktige tiltak som alternative lærings- og vurderingsformer, økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet og innovasjon og entreprenørskap.

Det er mange gode tiltak i meldingen som vil øke arbeidslivsrelevansen og heve kvaliteten i utdanningene på norske universiteter og høyskoler. Studentaktive undervisningsformer er mer ressurskrevende enn klassiske forelesninger. Nå må det følges opp med midler til institusjonene så det faktisk kan gjennomføres, sier Garcia

Regjeringen vil legge frem endringer i egenbetalingsforskriften før sommeren for å åpne for mer egenbetaling for etter- og videreutdanning.

En gjennomgang av egenbetalingsforskriften må ikke true gratisprinsippet i høyere utdanning. For NSO er det grunnleggende at ingen offentlig høyere utdanning skal ha brukerbetaling fra enkeltindividet, avslutter Felipe Garcia.

Del dette