Du er her: Student.no > Pressemelding > En nødvendig strukturreform for høyere utdanning.

27.03.2015

En nødvendig strukturreform for høyere utdanning.

I dag la regjeringen frem den mye omtalte stortingsmeldingen ”Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i universitets- og høyskolesektoren”. Formålet med strukturreformen er økt kvalitet og faglig bærekraft. Regjeringen vil blant annet styrke fagmiljøene, stille klare kvalitetskrav til institusjonene, se på studentenes tidsbruk og endre kravene for å bytte institusjonskategori. NSO har lenge vært en pådriver for strukturendringer, og er positive til meldingen.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 27/3-15

Arbeidsdeling og konsentrasjon innebærer at institusjonene må vurdere om de har fagmiljøer som bør legges ned, overføres til andre institusjoner eller samles på en campus ved en flercampusløsning, står det i meldingen.

Institusjonene må følge opp dette slik at vi får sterkere fagmiljø som kan gi bedre utdanning og forskning, ikke kun administrative sammenslåinger. For å nå målet med økt kvalitet og faglig bærekraft må institusjonene gi slipp på de fagmiljøene som ikke er prioriterte, og fokusere på fagområdene de er gode på, sier Anders Kvernmo Langset, leder av Norsk studentorganisasjon.

I meldingen presenteres ni kvalitetskriterier. Kriteriene er ikke er ment til å gi en helhetlig vurdering av kvaliteten ved institusjonene, men anses som relevante for å vurdere om institusjonene har gode nok fagmiljø til å stå alene. I tillegg til blant annet publisering, internasjonal orientering og søkertall, er studentenes tidsbruk ett av de foreslåtte kriteriene.

Vi er enig i at det må stilles høye faglige krav til studentene, men da forventer vi at regjeringen følger opp med penger i statsbudsjettet slik at det er mulig for studentene å bruke mer tid på studiene. Det går ikke når studenter som lever på studiestøtten går 3800,- i minus per måned. Vi burde fokusere på tid brukt på faglig arbeid, ikke tid brukt på deltidsjobb, sier Langset.

Strukturmeldingen sier at det er avgjørende at fagmiljøene er av en viss størrelse. De må tåle skiftende konjunkturer, ha kapasitet til omstilling, god tilgang på vitenskapelig utstyr, være konkurransedyktige og internasjonalt attraktive.

Det er bra at regjeringen nå stiller krav til fagmiljøets størrelse. Vi sprer ressurser for tynt ut over landet og vi kan ikke ha flere fagmiljø som ikke tåler to skilsmisser og et dødsfall. Hovedregelen må være at fagmiljøene er av en viss størrelse for å være levedyktig over tid, sier Langset.

Regjeringen vi gjeninnføre muligheten til å søke om endret institusjonskategori, men stramme inn kravene for akkreditering som vitenskapelig høyskole og universitet. Derimot vil de opprettholde de lave kravene for å kunne kalle seg høyskole, og i dag kreves kun 30 studiepoeng på høyskolenivå.

NSO mener at universitets- og høyskolesektoren i et lengre perspektiv burde bli organisert som store institusjoner med ulike spesialiseringer. Det vi derimot ikke skjønner er at økte faglige krav ikke også skal gjelde for de som vil kalle seg høyskole. NSO mener at kravene for å kunne kalle seg høyskole må gjelde hele institusjonen, ikke kun enkelte studieprogram slik det er i dag, sier Langset.

Det vil bli store sammenslåinger som en konsekvens av meldingen. NSO mener det er en forutsetning at studentene involveres tidlig i dette arbeidet. Nye institusjoner fører også til at det skal etableres nye studentdemokratier. Det er positivt at dette trekkes frem i meldingen, og NSO mener at institusjonene nå må være sitt ansvar bevisst.

Vi forventer at institusjonene som en selvfølge inkluderer studentene tidlig i fusjonsprosessene. Studentdemokratiene skal også finne nye organiseringer for å sikre at studentenes rettigheter blir ivaretatt og studentenes stemme hørt. NSO krever at institusjonene legger til rette for studentene i dette viktige arbeidet, avslutter Langset.

Del dette