Du er her: Student.no > Pressemelding > Den som tier samtykker

30.07.2013 (oppdatert 26.06.2014)

Den som tier samtykker

I flere dommer fra EU-domstolen mot Nederland[1], Danmark[2] og Luxembourg[3] har arbeidsinnvandrere og deres barn fått rett på studiestøtte fra vertslandet. Studiestøtten kan brukes både i hjemlandet og i tredjeland. Det betyr at hvis du eller din forsørger har jobbet i Norge, kan du ha krav på norsk studiestøtte på lik linje med norske statsborgere.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 30.07.13

– EUs regjeringer kan ikke være gratispassasjerer på Lånekassen. De skylder egne studenter en god nasjonal studiefinansieringsordning, sier leder av Norsk studentorganisasjon Ola Magnussen Rydje.

– EU-domstolen ser på studiestøtte som et velferdsgode. Vi mener det først og fremst er et utdanningspolitisk virkemiddel og en investering i framtidens kunnskapssamfunn, sier Magnussen Rydje. Alle har rett på høyere utdanning, men det er et nasjonalt ansvar å sikre en god studiefinansiering.

Flere land i EU, blant Sverige og Danmark, har protestert mot utfallet av de siste dommene på studiestøtte.

– Til nå har Norge vært tause. Nå må Norge komme seg ned fra gjerdet og legge politisk press på EU, sier Magnussen Rydje. Norge må være i forkant av prosesser som påvirker oss her hjemme.

Norsk studentorganisasjon er bekymret for EU-dommene på studiestøtte og arbeidsinnvandring, og frykter konsekvensene av dommene kan true gratisprinsippet og lik rett til høyere utdanning.

– Konsekvensene av disse dommene kan være at norsk investering i høyere utdanning går til å betale for uansvarlige kutt i høyere utdanning på kontinentet. Dette kan føre til et europeisk kappløp mot bunnen der både studenter og samfunn i Europa blir skadelidende, avslutter Magnussen Rydje.

[1] Commission v Netherlands, Case C-542/09
[2] L.N. v Styrelsen for Videregående Uddannelser og uddannelsesstøtte, Case C-46/12
[3] Elodie Giersch and Others v Luxembourg, Case C-20/12

Del dette